Slutt på samsoving fra 1. mars

08.10.2007 15:46:57

Arbeidsmiljøutvalget på Ekofisk-feltet vedtok i midten av september at samsoving skulle opphøre. Geir Heddeland, leder av Ekofisk Komiteen og Leif Sande, leder av Industri Energi gjentok sine krav om slutt på samsoving. I dag har ledelsen i ConocoPhillips krøpet til korset og innfridd Industri Energi sitt krav og avvikler samsoving innen 1. mars 2008.

For mer informasjon

[bilde]
Kilde: TM
Ledelsen i operatørselskapet ConocoPhillips fremla i dagens ekstraordinære møte i Arbeidsutvalget en detaljert plan for å innfri kravet om at sammsovingen på Ekofisk skulle opphøre.

Det er i dag fattet følgende vedtak:
Innen 1. mars 2008 vil det være gjennomført nødvendige tiltak slik at ConocoPhillips sikrer planlegging og prioritering av aktivitetene på Ekofiskfeltet på en slik måte at man unngår samsoving under normal drift. I perioder hvor aktivitetsnivået går ut over ovennevnte skal planene for dette fremlegges for Arbeidsmiljøutvalget, heter det.

Et stort problem
Geir Heddeland, lederen av Ekofisk-komiteen og Industri Energi-tillitsvalgt, forteller at ledelsen forsikrer at reduksjonen i bruken av samsoving vil starte umiddelbart. Deretter med kontinuerlig forbedring frem mot avvikling av samsoving innen 1. mars 2008. Han viser til at dette nå er enstemmig vedtatt.

[bilde]
Kilde: TJ
- Ekofisk-Komiteen er svært tilfreds med at samarbeidet mellom LO klubbene som er representert på Ekofisk har resultert i bred enighet og varig løsning på det desidert største arbeidsmiljøproblemet vi har på Ekofisk, nemlig samsoving, sier Geir Heddeland. Han har tidligere beskrevet problemet på følgende måte: -Toalettene er det eneste stedet der ute du er alene. Men du kan ikke sitte der for lenge heller.

Viktig seier
Leif Sande, leder i Industri Energi, er svært glad for at ConocoPhillips nå innfrir det selvsagte kravet om slutt på samsoving.

- Både Statoil og Hydro har innrettet seg dette kravet, mens ConocoPhillips er blitt hengende etter. Samsoving er en uting av mange grunner. Ikke minst utgjør det en potensiell fare for risiko og ulykker, fordi arbeiderne ikke får restituert seg mellom øktene. I tillegg til at det er en uakseptabel bosituasjon for enkeltindivider i krevende jobber, sier Sande. Rundt 1000 arbeidstakere har arbeidsplassen sin på de aktuelle plattformene på Ekofisk. Sande gir stor honnør til Industri Energi sine tilltsvalgte i Ekofisk-komiteen for at de har stått på og sikret denne viktige seieren som er så grunnleggende for arbeidskvaliteten for mange av våre medlemmer offshore.

Tema på valgmøtet
Samsoving på Ekofisk ble også behørig belyst på valgmøtet som Industri Energi avholdt på kantina til ConocoPhillips under høstens valgkamp. Et enstemmig panel av politikere gav uttrykk for at forholdet som ble beskrevet ikke var i overenstemmelse med de politiske vedtak som er gjort i saken. Tore Nordtun (Rogaland Arbeiderparti) har i etterkant av debatten, som lovet, tatt opp spørsmålet med ansvarlig statsråd Bjarne Håkon Hanssen.