Takk for alt Harald!

24.06.2013 14:12:00

Sist uke kom meldingen om at Harald Sjonfjell, tillitsvalgt gjennom 25 år og tidligere leder av Ekofiskkomiteen, måtte gi tapt for langvarig sykdom. Oljeansatte har mistet en respektert og engasjert tillitsvalgt som har betydd enormt mye for oljeansattes rettigheter, arbeidsforhold og organisasjonskraft.

For mer informasjon

Bilde mangler
Harald er en av arkitektene bak dagens avtaleverk i oljeindustrien, hvordan vi er organisert og Industri Energi den dag i dag. Det som kjennetegnet Harald som fagforeningsleder, og som menneske, var hans rolige væremåte, hans sindige klokskap og den lune nordnorske humoren. Vi kan legge til klar, tydelig og uredd. Alle de modige valgene Harald måtte ta, og stod for, handlet om å gi sine medlemmer mer makt, mer innflytelse og mer påvirkningskraft.

Å være tillitsvalgt i de rollene Harald hadde, skjer ikke uten stridigheter eller at noen må stå selvoppofrende i basketakene som følger. Det gjorde Harald til gangs. Øverst på barrikadene for oljeansattes rettigheter, lønn, arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet. Alltid lyttende til sine medlemmer og på deres side. Oljeansatte i hele Norge har mye å takke Harald Sjonfjell for.

Harald begynte å arbeide i Phillips Petroleum i 1978. Året etter ble han tillitsvalgt i Ekofisk-Komiteen, fagforeningen for de ansatte i dagens ConocoPhillips. Deretter i Ekofisk-Komiteen sitt styre i 1982. Han var også en periode leder for Oljeansattes Fellessammenslutning (OFS). Etter et kortere avbrekk og i vanlig arbeid ute på Ekofisk, gikk Harald på midten av 90-tallet på en ny periode som leder av Ekofisk-Komiteen.

Ikke utypisk Harald, så ble 1996 et turbulent år i tarifforhandlingene, med uenighet mellom Ekofisk-Komiteen på den ene siden og OFS på den andre, om det årets streikestrategi. Harald var ikke til å rikke når han først hadde bestemt seg for hva han mente var rett. Det ender med at Ekofisk-Komiteen, ledet av Harald, bryter med OFS. Det samme året er han sentral i opprettelsen av samarbeidsavtalen mellom NOPEF og Ekofiskkomiteen, som fra 1999 blir omgjort til fullt medlemskap.
 
Harald var overbevist om at YS ikke var veien å gå, og at hans medlemmer stod sterkest sammen med oss i NOPEF. Ekofisk-Komiteens overgang til NOPEF innebar et fundamentalt skille i organisasjonsforholdene for oljeansatte i Norge. NOPEF, med Harald i vårt forbundsstyre, ble fra da av den dominerende fagorganisasjonen på norsk sokkel. Ingen person skal ha mer heder og ære for dette enn Harald Sjonfjell. Harald er for meg Mr. Ekofisk.
 
Harald ble naturligvis med videre i Industri Energi sitt første forbundsstyre etter sammenslåingen med Norsk Kjemisk Forbund i 2006. Han avsluttet sin lange og stolte karriere som tillitsvalgt med å lede valgkomiteen under Industri Energi sitt første ordinære landsmøte i 2010.
 
Fredag stedes Harald Sjonfjell til hvile kl. 11.30 i Soma Kapell.
 
Vi minnes alt han var med på. Alt han gjorde for oljeansatte. Vi er Harald evig takknemlige. Vi deler våre minner, vår sorg og våre tanker med hans kone Marit og øvrige familie.

Leif Sande
Forbundsleder
Industri Energi