- mot er det viktigste

26.10.2013 12:03:00

- Det viktigste er å ha mot til å tale for det dere brenner for, sa tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla på ungdomskonferansen til Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
 Foto: Bjørn A. Grimstad2. nestleder i Ungdomsutvalget, Johnny Håvik, spurte den tidligere LO-lederen om hun hadde noen råd til ungdommen.

-Jeg synes det er helt bak mål om jeg skal fortelle dere hva dere skal gjøre. Men jeg vil understreke at det viktigste er at dere viser mot, tør å tale imot det etablerte og for det dere brenner for, sa Gerd-Liv Valla.

-Sett nye saker på dagsorden og ikke vær redd for å tale makta midt imot, sa hun til stående applaus fra salen.

Valla viste til at det for hundre år siden var radikalt å ønske stemmerett for kvinner.

-Det var også radikalt å kjempe for åttetimersdagen, sa hun.

Valla stiller spørsmål ved om det er riktig å alltid kjempe for mer kjøpekraft.

-Kanskje vi heller bør ta mer av verdiskapingen ut i tid. Den femte ferieuken fikk vi jo på plass ved å avstå fra lønnsøkning, sa hun.

Gerd-Liv Valla peker på at sekstimersdag eller 30-timersuke kan være et langsiktig krav som ungdommen kan jobbe for.

-Kortere arbeidstid vil selvsagt være bra for småbarnsfamilier, men samtidig vil det gi oss alle bedre tid til å gjøre andre ting enn bare jobb. Og for kloden vil det være bra om vi ikke bare strever etter flere ting, sa hun.