Stemmen fra flyktningeleiren

26.10.2013 19:16:00

Asria Mohamed Taleb vokste opp i en flyktningeleir i Algerie. Denne helgen var hun på Industri Energis ungdomskonferanse for å fortelle om undertrykkingen i Vest-Sahara.

For mer informasjon

Bilde mangler
Blant de mange verkstedene som ble holdt på Industri Energi sin ungdomskonferanse denne helgen, var den om Vest-Sahara den mest populære. Marokkos okkupasjon av denne stripen land bare noen få nautiske mil fra feriestedet Gran Canaria, blir omtalt som en ukjent konflikt.

Saharawier i eksil

– Vi som vokste opp i flyktningeleiren trodde at hele verden visste om oss. Men da jeg flyttet til Bergen for tre år siden ble jeg sjokkert da ingen hadde hørt om konflikten, sier Taleb. Hun tilhører den etniske gruppen av saharawier, som i flere tiår har blitt undertrykt av marokkanske myndigheter, mens FN og verdenssamfunnet har feilet i å finne en løsning. Foto: Bjørn A. Grimstad

Ikke midlertidlig

– Leiren skulle være en midlertidig løsning, men generasjon etter generasjon vokser opp der uten at noe skjer. Vi har prøvd å føre en fredelig kamp mot undertrykkingen, og som svar har verden neglisjert oss. Jeg er redd for at mange unge vil gå til væpna kamp, sier hun.
 
Støtter arbeidet
Taleb bor og studerer i Norge på tredje året, og er nå styremedlem i Støttekomiteen for Vest-Sahara, en organisasjon som jobber med informasjon og lobbyisme for saken. Ett av målene er å få internasjonale selskaper til å trekke seg ut av Vest-Sahara. Industri Energi vedtok på landsmøtet i 2010 å støtte organisasjonen økonomisk over en fireårsperiode. Siden har flere klubber i forbundet fulgt opp med egne erklæringer og støttebeløp.