Boikotter sikkerhetsselskap

27.10.2013 13:12:00

Industri Energis ungdomskonferanse oppfordrer til boikott av sikkerhetsselskapet G4S, som leverer tjenester til israelske fengsler og okkuperte palestinske områder.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi Ungdom stiller seg på rekke med Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen når de nå oppfordrer til boikott av sikkerhetsselskapet G4S. Forslaget ble enstemmig vedtatt på ungdomskonferansen. Det har blåst hardt rundt G4S etter at det kom fram at selskapet leverer tjenester til israelske myndigheter. Tidligere har Universitetet i Oslo sagt opp sin avtale med selskapet, mens Industri Energi sa opp avtalen med G4S for sine kontorer i Stavanger i september i år.

Global aksjon
Boikotten skal i følge uttalelsen svi økonomisk for det multinasjonale selskapet. Flere røster har hevdet at boikotten er fånyttes, da selskapet er delt opp i nasjonale enheter og ikke står ansvarlig for hverandre. Men konferansen mener at «Når et selskap er globalt må vi aksjonere globalt».
 
«Vi oppfordrer bedriftene vi organiserer å følge Industri Energi sitt eksempel og boikotte G4S fram til de trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, og stanser alle leveranser til israelske fengsler der palestinske fanger sitter fengslet i strid med Genevekonvensjonen» står det videre. Foto: Bjørn A. Grimstad
 
Støtte til HK
Det ble også vedtatt å støtte Handel og Kontor i kampen mot søndagsåpne butikker.
– Det er ikke alltid man greier å vinne sine egne kamper med mindre andre stiller seg ved ens side. Vi jobber skift fordi det er helt nødvendig. Det er ikke bra for helsa, og man bør slippe slikt arbeid når man jobber i butikk, sier ungdomsutvalgets nylig avgåtte leder Ann Ørjebu.
 
Kjære arbeidsminister
Ungdomskonferansen vedtok videre at Regjeringa stanser planene om nedsalg av statlig eierskap, og heller styrker det statlige eierskapet. Videre skal det statlige eierskapet i selskaper som SAS, Statoil, Norsk Hydro og Statkraft brukes til å sikre levedyktige rammvilkår for norsk industri, samt forhindre utflagging.
 
Andre vedtak som ble gjort av de drøyt 170 stemmeberettigede i salen, var å støtte opp under LOs fylkeskonferanse i Rogaland sin bekymring for den nye regjeringens signaler om å svekke flere rettigheter i det norske arbeidslivet.

Ungdomskonferansen hadde selv en uttalelse rundt samme tema, hvor de krever at arbeidsministeren «verken myker opp, strekker, knekker eller pisker arbeidsmiljølova». Det ble også vedtatt at hvis den nye regjeringa legger opp til mer bruk av vikarbyrå og midlertidige ansettelser, så lover Industri Energi Ungdom å gå til streik. Videre vedtok ungdomskonferansen å si nei til all form for utflagging av norske bedrifter.
 
Ny ungdomsprofil
Sikkerheten på oljeplattformene, og den økte risikoen som følge av operasjoner som styres fra land, ble grundig diskutert i plenumsdebatten. Ungdomskonferansen vedtok enstemmig å ta avstand fra fjernstyringer av bemannede plattformer, og krevde en lov fra Stortinget som totalforbyr dette.
 
Ungdomskonferansen krevde også at Industri Energi skal jobbe enda hardere for å bedre forholdene for integrering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, samt arbeidere med flerkulturell bakgrunn, i arbeidslivet. Dette er to grupper som det ikke er lagt nok fokus på, blir det hevdet.
 
I likhet med de fleste forslagene ble handlingsplanen vedtatt enstemmig. Det ble også vedtatt å utarbeide en ny logo og profil for ungdomskonferansen.