FLT feilberegner

30.10.2013 10:00:00

- Jeg er helt sikker på at framtida må møtes med en vertikal modell der vi står sammen i bransjeforbund der vi alle er likeverdige på en arbeidsplass. Derfor må LO tillate vertikale avtaler og organisasjonsmodeller, skriver L

For mer informasjon

Bilde mangler
Anledningen for innlegget som er publisert på Frifagbevegelse er Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) sitt landsmøte som arrangeres i disse dager og der Industri Energi kritiseres for å ville ha vertikale avtaler.

- Det er like legitimt å være arbeidsleder som produksjonsarbeider, kontorsekretær og ingeniør. FLT vil aldri kunne bli den organisasjonen som fanger opp de store utdanningsgruppene som kommer ut i arbeidslivet. Vi vil med en slik modell heller aldri fange opp alle. Men vi vil få et større kollektiv ved å henvende oss til felleskapet på en arbeidsplass, i konkurransen med de som ene og alene appellerer til den faglige egenart, skriver Leif Sande.

Les hele innlegget her.