- en trussel mot sikkerheten

31.10.2013 16:51:00

 - Karakterer på arbeidsplassen er en trussel mot åpenhet. Og når åpenhetskulturen er truet, har vi ikke bare et HR-problem. Da har vi også et sikkerhetsproblem, sa Oddvar Karlsen, tillitsvalgt i Industri Energi Statoil.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi Skala – Arena for individuelt avlønnede (tidligere ALT-området), arrangerte sin første konferanse i ny navnedrakt på Hotell Royal Christiania i Oslo 30. og 31. oktober. Foto: Marius Jøntvedt
 
Hovedtemaet var karakterer på arbeidsplassen. Statoil og en rekke andre bedrifter benytter seg av dette i vurderingen av sine ansatte, og karakterene er avgjørende for den enkeltes lønn og fremtid.
 
På konferansens første dag presenterte Oddvar Karlsen en forskningsrapport fra NTNU om karaktersystemet i Statoil.
 
Svekker evnen til kritikk
- En av forskernes viktigste konklusjoner, er at når man knytter karakterer til lønn, så kan dette få negativ innvirkning på åpenhetskulturen. Det svekker evnen til å gi kritikk, sa Oddvar Karlsen.
 
 - Og da er selvfølgelig også sikkerheten truet.

Gullfaks
Bakgrunnen for rapporten er en brønnhendelse på Gullfaks i 2010, og pålegg fra Petroleumstilsynet om å undersøke hva som gikk galt. I en første utredning, publisert i 2011, fremheves håndtering av kritikk som en av Statoils grunnleggende utfordringer.

Etter dette fikk to forskere ved NTNU i Trondheim, Jens Røyrvik og Anniken Solem, i oppdrag å nærmere undersøke sammenhengen mellom karakterer, ledelse og åpenhet i Statoil. Det er altså dette andre studiet, utgitt i mai 2013, som ble presentert på konferansen.

Urettferdig

Karlsen var tydelig på at bedrifter må ha et godt medarbeidersystem, “men ikke av denne typen”.
 
- Det er koplingen mellom lønn og tallvurdering som er det mest problematiske, det er dette som skader åpenheten, spesifiserte Karlsen, og la til:

- Karakterer bidrar heller ikke til å skape et rettferdig lønnssystem, og mange opplever karakterer som straff.

 
Karlsen understreker nå at de er i dialog internt om problemstillingene knyttet til karakterer på arbeidsplassen. Industri Energi følger saken.