På tide med HMS-samarbeid i nord

01.11.2013 15:03:00

-Det er på høy tid at vi får mer helhetlig tenkning og et skikkelig samarbeid om helse, miljø og sikkerhet i nord, sa nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, på Ptils arktis-konferanse.

For mer informasjon

Bilde mangler
Frode Alfheim deltok fredag på topplederkonferansen som ble arrangert av Petroleumstilsynet (Ptil) i Stavanger. Konferansen handlet om helse, miljø og sikkerhet i arktiske strøk.

-Det er viktig at Ptil tar et slikt initiativ som denne konferansen. Det trengs mer helhetlig tenkning rundt disse spørsmålene. Nå må partene følge opp i den etablerte partssammensatte gruppen som skal se på hvilke utfordringer man står overfor etter hvert som oljebransjen beveger seg lenger nord, sa Alfheim.

Han forklarte at partene til nå, i for stor grad, har jobbet med nordområdespørsmål hver for seg.
 
- Sammen må vi først peke på utfordringene. Deretter må det settes ned arbeidsgrupper som kan jobbe med løsninger. Der må både arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverne og myndighetene være representert, sier han.

Han understreker at det er positivt at oljenæringen har gjort en rekke nye funn i nord og at man trolig er kommet over en kritisk grense som vil gi kontinuerlig drift i Barentshavet.

-Vi er opptatt av at næringen må gi nye arbeidsplasser der den etablerer seg. Og vi skal være verdensledende på HMS. Begge deler er helt nødvendig for å få samfunnets aksept for virksomheten, sa han.