- har karakter av overvåkning

04.11.2013 16:13:00

Datatilsynet stiller seg sterkt tvilende til lovligheten av et elektronisk verktøy som kan brukes til overvåkning av ansatte i ConocoPhillips, og ber selskapet stanse innføringen inntil videre. - Svært gledelig lesning, sier lederen av Ekofisk-Komiteen, Rolf Bolstad.

For mer informasjon

Bilde mangler
Ekofisk-Komiteen, den største fagforeningen i ConocoPhillips, klaget 29. september 2013 selskapet inn til Datatilsynet for innføringen av verktøy Metasight. Verktøyet koples til e-post og kalender, og skal samle informasjon om hva folk jobber med og hvem som møter hverandre. Foto: Atle Espen Helgesen

Ekofisk-komiteen frykter imidlertid at Metasight også vil kunne fungere som et overvåkningsverktøy, og klaget saken inn for Datatilsynet.
 
Nå har tilsynet sendt brev til ConocoPhillips. I brevet, datert 29. oktober, stiller de store spørsmål ved lovligheten. Datatilsynet skriver blant at “innføringen av verktøyet har karakter av overvåkning”, og anmoder derfor selskapet om å stanse innføringen inntil det juridiske er avklart.
 
- Det er betryggende at Datatilsynet tar våre bekymringer på alvor, sier Rolf Bolstad, leder av Ekofisk-Komiteen.

Noe av det som har plaget ham mest, er at det potensielle overvåkningsredskapet har blitt forsøkt tredd nedover hodene på de ansatte uten dialog eller informasjon.

- Vi ser på dette med stor skepsis. Vi har nesten ikke fått vite noe om hvordan dette vil fungere, og det er svært lite intuitivt at dette skal være verdiskapende. Den eneste informasjonen vi mottatt er en e-post fra en leder i USA. Heller ikke den norske ledelsen vet noe mer om hva dette er.
 
- Og når ikke bedriften kan gi oss svar, må vi benytte oss av de virkemidlene vi har til rådighet, sier Bolstad, og understreker: Nå er ConocoPhillips nødt til svare.