Stanser potensielt overvåkningsverktøy

06.11.2013 15:25:00

Etter påtrykk fra Ekofisk-komiteen og anmodning fra Datatilsynet, bekrefter nå ConocoPhilips at de stanser innføringen av verktøyet Metasight inntil videre. Verktøyet kan brukes til overvåkning av ansatte.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi brakte mandag 4. november nyheten om at Datatilsynet stiller store spørsmål ved lovligheten av verktøyet, og derfor anmoder ConocoPhillips om å stanse innføringen inntil videre. Bakgrunnen for Datatilsynets reaksjon, var en klage fra Ekofisk-komiteen.
 
 
– Vi tar Datatilsynets kommentarer og veiledning til etterretning, og har midlertidig stanset innføring av Metasight i Norge. Vi vil foreta en nærmere evaluering og undersøke de elementene som Datatilsynet har stilt spørsmål til, sier Stig S. Kvendseth, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Conoco Phillips til Teknisk Ukeblad.