Nei til tilfeldig rustestning

08.11.2013 08:56:00

OSA Samarbeidskomitè kan ikke se at det er åpning i lovverket til å innføre tilfeldig eller årlig rusmiddeltesting.

For mer informasjon

Bilde mangler
OSA Samarbeidskomitè har ingen indikasjoner på at tilfeldig, årlig og uvilkårlig rusmiddeltesting er et særlig effektiv eller hensiktsmessig virkemiddel i en forebyggende rusmiddelpolitikk, snarere tvert i mot.

 
Generelt sett mener OSA Samarbeidskomitè at innføring av kontrolltiltak ovenfor de ansatte kun bør vurderes innført dersom det er strengt nødvendig, og kun etter en grundig utredning og nøye gjennomarbeidet behovsprøving sammen med fagforeningen.

 
OSA Samarbeidskomitè hevder at Rustesting som kontrolltiltak er et lite gjennomtenkt forslag, som baseres på et kontrollbehov som ikke hører hjemme i norsk arbeidslivskultur.

 
OSA Samarbeidskomitè sitt standpunkt i saken er således i tråd med Industri Energi og LO sine uttalelser angående tilfeldig og årlig rusmiddeltesting. Arbeidstilsynet, datatilsynet, oljedirektoratet (nå Ptil) og det kongelige kommunal- og arbeidsdepartement stadfester også at tilfeldig og uvilkårlig rusmiddeltesting ikke kan forsvares opp mot det angrep på arbeidstakerens integritet, og den inngripen en eventuell tilfeldig rusmiddeltesting vil være i den enkeltes rettsvern.

 
NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) har også uttalt at tilfeldig rusmiddeltesting hverken er et lovlig eller hensiktsmessig tiltak i norsk arbeidsliv.

 
Utalelsen er fattet enstemmig av OSA Samarbeidskomitè samling.