- økte strømpriser for alle

08.11.2013 12:39:00

- Det er overraskende og skuffende at det første Høyre og Frp med Siv Jensen i spissen gjør er å svekke ordningen for CO2-kompensasjon til norsk industri, sier Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi som organiserer industriansatte

For mer informasjon

Bilde mangler
Denne svekkelsen påfører norsk landbasert Industri en særskilt konkurranseulempe, en industri som er den desidert største ikke oljeavhengige industrien. Regjeringen sparer med forslaget inn 123 millioner kroner i 2014, en regning som isteden sendes til norske industribedrifter.

Økte strømpriser for alle
- Kombinert med at vi har fått en olje- og energiminister som ivrer for å bygge flere fordyrende utenlandskabler og at høyere Co2 priser også slår inn i strømregingen til husholdninger, vil både industri og vanlige folk måtte belage seg på høyere strømregninger som følge av Høyre og Frp sin politikk, sier Sande.

Raserer industripolitikken
Foto: Martin Steen- Det er uforståelig at den nye regjeringen klusser med en ordning som vi nettopp har fått på plass, og som er godkjent og innført i EU. Nå innføres dårligere rammebetingelser for industrien i Norge sammenlignet med i EU. Dette rammer bedrifter i Norge som fra før sliter med markedskrise i Europa, sier Leif Sande.

Formålet med CO2-kompensasjonsordningen er å sikre at norsk miljøvennlig industri basert på ren vannkraft ikke blir lagt ned og at produksjon av metall flyttes til utlandet der industrien bruker kull og urenset gasskraft.

Regjeringen foreslår å innføre et gulv for kvotepris i CO2-kompensasjonsordningen på 30 kroner. Gulvet skal fungere slik at ordningen kun kompenser den delen av industriens kostnader som følger av kvotepriser over 30 kroner. I forskrift for ordningen er det lagt til grunn en kvotepris i 2013 på nærmere 60 kroner.

Med et kvoteprisgulv på 30 kroner gis det dermed kompensasjon for kun om lag halvparten av effekten kvotesystemet antas å ha på norske elektrisitetspriser. Regjeringen varsler imidlertid at dersom kvoteprisen øker i framtidige år, vil kompensasjonen øke tilsvarende.