- Uvurderlig støtte

08.11.2013 15:27:00

- Støtten vi får fra Industri Energi betyr utrolig mye i kampen for de 320 arbeiderne og deres familier, sier fagforeningsleder Michel Ethier på Kronos i Canada.

For mer informasjon

Bilde mangler
Den 13. juni i år gikk ledelsen på pigmentfabrikken Kronos i Quebec, Canada til lockout av 320 arbeidere. Nå er Ethier i Norge sammen med Francois Enault, koordinator i forbundet FIM-CSN (Fédération de l’Industrie Manufacturière de la Confédération des Syndicats Nationaux). Her besøker de Industri Energi og tillitsvalgte på Kronos i Fredrikstad, og Hauge i Dalane.

- Vi er i Norge for å fortelle om deres kamerater i Canada, som har vært utestengt fra arbeidet sitt i snart seks måneder.
 
- Her har vi fått uvurderlig støtte, langt mer enn vi hadde forventet. Det betyr utrolig mye for oss, og jeg er dypt takknemlig, sier Michel Ethier.
 
Lockout
Konflikten handler om outsourcing og innleie.
 
Ledelsen forsøkte å tvinge frem å redusere antallet faste ansatte med 30 prosent og heller bruke innleid arbeidskraft, samt svekke arbeidernes rettigheter på en rekke områder (overtid, pensjon, forhandlingsrett, forsikringer osv).
 
Tillitsvalgte og ansatte protesterte, Kronos svarte med lockout.

Må til forhandlingsbordet
Sammen med IndustriALL Global Union protesterer Industri Energi mot angrepet på de 320 arbeiderne og deres familiers rett til trygge arbeidsplasser og liv. Industri Energi har tidligere skrevet protestbrev til både til Kronos i Norge og til forbundet som organiserer de ansatte hos Kronos i Quebec (FIM-CSN).
 
- Nå er det viktig å få arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet, og sørge for at vi kan foreta reelle forhandlinger, sier Francois Enault fra FIM-CSN.

Angår oss alle
Per Kivijärvi, hovedtillitsvalgt for Industri Energi på Kronos Titan AS i Fredrikstad, er klar på at dette er en viktig og naturlig sak for forbundet å støtte opp om.
 

-Husk: dette kan like gjerne ramme en norsk bedrift. Outsourcing, fokus på kjernevirksomhet og innleieproblematikk er et globalt fenomen, dette angår også oss. Og ikke minst handler det om å vise solidaritet med arbeidere på tvers av landegrensene, understreker Per Kivijärvi.
 

De ansatte som er rammet av lockouten er organisert i, og medlem av IndustriALL Global Union, der også Industri Energi er medlem. IndustriALL Global Union representerer 50 millioner ansatte innen gruve-, energi- og industri.