- setter arbeidsplasser på spill

12.11.2013 23:46:00

Heidi Undheim og Terje Magne Larsen, hovedtillitvalgte for Industri Energi på Risavika Terminal AS og i NorSea, frykter arbeidsplasser vil gå tapt dersom Norsk Transportarbeiderforbund vinner frem i den pågående boikotten, og avviser påstander om fortrinnsrett og sosial dumping på havneområdet i Sola kommune.

For mer informasjon

Bilde mangler
I forbindelse med en virksomhetsoverdragelse 2009 fremsatte Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) krav om at al losse- og lastearbeiderne på Risavika Terminal og i NorSea skulle omfattes av Rammeavtalen mellom NTF og NHO, og ikke Landbaseavtalen mellom Industri Energi og NHO/Norsk olje og gass.

NHO motsatt seg NTFs krav. En lang juridisk dragkamp har pågått, og i tvisteretten ble det slått fast at dette var et såkalt "trafifftomt omårde". LO besluttet med en stemmes overvekt at NTF og ikke Industri Energi skulle ha retten til å søke tariffavtale. Men NHO vil fortsatt ikke gå med på kravene fra NTF, og konflikten har tilspisset seg. Blant annet har påstander om sosial dumping blitt fremsatt, og 1. november iverksatte NTF en boikott ved terminalen.

De Industri Energi-tillitsvalgte Heidi Undheim (Risavika Terminal AS) og Terje Magne Larsen (NorSea AS), tar på sin side sterk avstand fra NTFs påsatander og krav. I pressemeldingen som ble sendt ut 11. november skriver de blant annet:

- Det hevdes fra Norsk Transportarbeiderforbund at det forekommer sosial dumping ved Risavika Terminal. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i denne beskrivelsen, da arbeidet foregår med registrerte losse- og lastearbeidere, organisert i Industri Energi.

- Siden 1965 har lossing og lasting blitt utført med egne ansatte. Da Risavika ble etablert fulgte Landbaseavtalen med, i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Det er med andre ord en etablert tariffavtale her hos oss, som vi lever godt med. Vi som utfører losse- og lastearbeidet her hos oss, både Risvika Terminal og NorSea, er altså organisert i samme forbund, med samme tariffavtale. NTF hevder at de har fortrinnsrett til alt losse- og lastearbeid ved terminalen. Det er imidlertid fastslått i den faste tvistenemd mellom LO og NHO at at denne fortrinnsretten ikke kan gjøres gjeldende Risavika Terminal, som er en privat havneterminal.

Nå står arbeidsplassene på spill, i følge Undheim og Larsen, som også retter kritiske spørsmål til LO sentralt.

- Situasjonen, slik den er nå, setter alle våre arbeidsplasser i fare. Og vi lurer på hvorfor de 9 arbeidsplassene for de LO-organiserte i NTF er viktigere enn de 50 arbeidsplassene vi representerer, skriver de to tillitsvalgte, før de avslutter:

- Hvem er det som kjemper for oss? Vi betaler også kontigent til LO!