Oljefondet er medansvarlig for Chevrons miljøkriminalitet

13.11.2013 15:59:00

I dag ble Oljeselskapet Chevron dømt til å betale en erstatning på 59 milliarder kroner til urbefolkningen i Amazonas av Ecuadors Høyesterett, som følge av oljesøl i regnskogen. Norsk Folkehjelp og Industri Energi krever at oljefondet i Norge vurderer å trekke seg ut av selskapet.

For mer informasjon

Bilde mangler
Etter å ha vært gjennom alle rettsinstanser er dommen endelig, men Chevron nekter å ta den til følge. Norsk Folkehjelp og Industri Energi har i flere år forsøkt å få Norges Bank til å bruke sin innflytelse som investor for å påvirke Chevrons håndtering av konflikten.

Foto: Atle Espen Helgesen–Det er fullstendig uakseptabelt at pensjonsfondet vårt har investert i et selskap som er dømt for grov miljøkriminalitet, og som nekter å ta ansvar. Nå må noe skje, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Norsk Folkehjelp krever at Finansdepartementet setter Chevron til observasjon mens man vurderer uttrekk av investeringene fra Oljefondet.

Flere krefttilfeller
Det er snart 20 år siden 30.000 sivile i Ecuador gikk til sak mot oljeselskapet Chevron for uforsvarlig oljeboring og forurensing fram til 1993. Giftig avfall ble etterlatt i dammer som fortsatt siver ut og forgifter grunnvannet og dermed grønnsakene, kjøttet, melken, og drikkevannet i området.

–Lokalbefolkningen betaler fortsatt for Chevrons miljøkriminalitet, med flere tilfeller av kreft, spontanaborter og barn født med alvorlige misdannelser, sier Tørres.

Tar ikke ansvar
Heller enn å rydde opp i de pågående konsekvensene av oljesølet, bruker Chevron store summer på advokathjelp i forsøk på å stoppe erstatningskravet.

–I denne saken viser Chevron manglende vilje til å ta ansvar. Dette er et dårlig signal om viljen til å ta ansvar også i fremtiden, sier leder i Industri Energi, Leif Sande.

Etikkarbeidet går for tregt
Flere investorer har trukket sine investeringer i Chevron som følge av miljøkriminaliteten. KLP (Kommunal Landspensjonskasse) trakk seg ut i 2004, og Storebrand har sluttet seg til et investorbrev som ba Chevrons ledelse legge om kursen i Ecuador fordi selskapets strategi skader omdømmet.

–Oljefondet gjør ingenting. Vi har vært i kontakt med Finansdepartementet, NBIM og Etikkrådet om denne saken, men ingenting har skjedd. Dette er et typisk eksempel på tregheten som oljefondets etikkarbeid har blitt kritisert for lenge, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp er blant organisasjonene som står bak Forum for Utvikling og Miljø sin rapport om oljefondets etikkarbeid, som kom mandag. Den slår fast at Oljefondets etiske arbeid er blitt svekket de siste årene, blant annet på grunn av for lang behandlingstid, manglende åpenhet og beslutningsvegring.