Krasjlandingen på Mongstad bør granskes

14.11.2013 09:41:46

Sjelden har jeg følt meg mer lurt enn da den rødgrønne regjeringen rett etter valget krasjlandet sin egen månelanding på Mongstad. På tampen av regjeringsperioden kansellerte den rød/grønne regjeringen kravene til rensing av utslippene fra varmekraftverket på Mongstad, som daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale i 2007 lanserte som “vår månelanding”.

For mer informasjon

Bilde mangler
Dette skjer omtrent samtidig som amerikanske myndigheter introduserer nye krav til til gass- og kullkraftverk som innebærer at alle nye kullkraftverk må installere anlegg for kabonfangst og lagring. Da rensing av Mongstad ble vedtatt jublet hele fagbevegelsen. Meg selv inkludert. Det var visjonært. Det var fremtidsrettet. Det bar bud om kvantesprang innen utvikling av miljøteknologi.

Nå skrinlegger regjeringen et godt miljøprosjekt og fratar Mongstad mulighetene til å bli det første industriområde i verden med fullskala CO2 rensing og ferdig infrastruktur med deponimuligheter i Nordsjøen. Etablert infrastruktur for CO2 lagring ville ha vært et fantastisk pre for Mongstad med tanke på å få ny industri til å etablere seg.

Tilgjengelig renseteknologi har vi hatt i årevis, men den har ikke i nevneverdig grad blitt tatt i bruk i fullskala for å rense utslipp fra kraftverk og det er enda langt frem før vi har den endelige tekonologien på plass. Det var nettopp det som var hensikten med fullskala renseanlegg. Vi skulle vise verden at det var mulig, både å forbedre teknologien og benytte den som fullskala rensing i industrien - at vi som en nasjon som lever av fossile brensel, kunne gå i bresjen og vise at vi var villig til satse penger, tid og tankekraft på å ta i bruk renseteknologi.

Planen var også at mens kraftanlegget ble bygd skulle det bygges et testsenter som skulle stå klar før gasskraftverket sto klart. Testsenteret skulle da rent sympolsk kunne rense en mindre del av utslippene - rundt 100.000 tonn av utslippene. Allerede her oppstod det problemer.

Testsenteret ble startet opp etter gasskraftverket, og allerede i 2009 ble fullskala rensing vedtatt utsatt, samtidig som det ble bestemt at teknologiutviklingen skulle fortsette og best mulig kommersiell teknologi skulle implementeres ved oppstart.

Når prosjektet nå strupes, gjenstår en konklusjon, nemlig at det er blitt utført utrolig dårlig håndverk fra den rødgrønne regjeringens side og en total mangel både på vilje og evne til å få lost prosjeket i havn.

Tenk om amerikanske myndigheter hadde jobbet like slett med sin månelanding. Neil Armstrong hadde ikke som første menneske satt sine føtter på månen den 20. juli 1969 dersom amerikanerne hadde vært like lite opptatt av å lykkes som den rødgrønne regjeringen. Da hadde vi nok aldri vært på månen. Her er jeg helt enig med de som har tatt til ordet for en granskning av det feilslåtte renseprosjektet på Mongstad. Hva som har skjedd her bør granskes av internasjonal uavhengig ekspertise. Vi har vært ført bak lyset lenge nok.

At den avgårende regjering bare kansellerer, og offentligheten ikke får vite noe om hva som har skjedd - og ikke skjedd - i de politiske kulissene i Mongstad-saken er helt uholdbart. Når nå den kommende regjeringen ser seg om etter et fullskala anlegg å rense med offentlig finansiering, må Mongstad fortsatt være aktuelt. Ingen steder ligger det bedre tilrette for å redusere CO2 utslipp i stort omfang, både med tanke på utslipp og muligheter for å bygge infrastruktur for deponering.

Jeg håper de blå, blå klarer å finne frem til bedre løsninger enn de rødgrønne fikk til.

Leif Sande