100 000 til studentklubber

14.11.2013 13:26:00

Forbundsstyret i Industri Energi har vedtatt å sette av en pott på 100. 000 kroner for 2014, som nyopprettede studentklubber kan søke opp til 10. 000 kr til verveaktiviteter fra.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det forutsettes at det orienteres om planlagt aktivitet for året og at det leveres budsjett med søknad. Pengene skal brukes på aktiviteter og arrangementer som gir økt oppmerksomhet og oppslutning om Industri Energi Student.
 
Industri Energi har allerede etablert studentutvalg, årlig arrangeres studentkonferanse og nå etableres det løpende studentklubber ved de ulike utdanningsinstitusjonene.
Foto: Bjørn A. Grimstad- Som et ledd i vår videre satsning med å bygge lokal struktur, vil det være hensiktsmessig om studentklubbene selv årlig kan søke midler samlet fra forbundet til sine aktiviteter, forteller Jan Godfrey, leder for studentene i Industri Energi.
 
Forfattet av:
Ida Johannessen