Industri Energi etablerer eget helikopterutvalg

14.11.2013 13:31:00

Industri Energi har besluttet å etablere sitt eget helikopterutvalg. Utvalget vil bestå av representanter fra Industri Energi, helikopternæringen, samt brukergruppen.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Bakgrunnen for etableringen av helikopterutvalget er blant annet at det finnes ingen slike utvalg på arbeidstakersiden pr i dag, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

 
Økt helikoptersikkerhet
- Arbeidsgiverne har slike utvalg på sin side gjennom Norsk Olje og Gass, og det er viktig at arbeidstagerne har en motvekt til et slikt utvalg. Et slikt utvalg vil styrke Industri Energi og fagbevegelsens posisjon i saker vedrørende helikoptersikkerhet og dermed bidra til å øke sikkerheten med helikoptertransport på norsk sokkel, fortsetter han.
Foto: Dag Myrestrand/Statoil
 
Videre vil Alfheim at utvalget skal inneha den nødvendige erfaringen og kompetansen til å være en pådriver og gjennomslagskraft innenfor helikoptersikkerhet i oljeindustrien.
 
En av de viktige tingene å ta fatt i er arbeidet med en ny helikopterstudie hvor det fokuseres på forskjellene mellom UK og norsk sektor. En annen viktig del av arbeidet vil være å jobbe for at det stilles sterkere krav til helikoptersikkerheten.
- Således er det viktig at våre tillitsvalgte fra disse områdene er representert i arbeidet. Mandatet til utvalget bør være helikoptertransport på sokkelen og Redningshelikoptertjenesten, sier Frode Alfheim.

Utvalget vil arbeide for å knytte kontakter med canadiske og engelske fagforeninger innen området for samarbeid på tvers av grensene, slik at vi kan hente og utveksle erfaringer som vi gjør i denne sammenheng.

Forfattet av:
Ida Johannessen