Industri Energi varsler politisk streik!

14.11.2013 17:40:00

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi åpner for politisk streik mot Høyre/FrP-regjeringen dersom de ikke reverserer forslaget om svekkelse av CO2-kompensasjonsordningen for norske industribedrifter.

For mer informasjon

Bilde mangler
Samarbeidskomiteen for aluminium, som består av tillitsvalgte fra aluminiumbedriftene i Norge og som representerer 4000 aluminiumansatte, krever at LO-forbundet Industri Energi går til politisk streik mot Høyre/Frp-regjeringens forslag om å kraftig svekke ordningen for CO2-kompensasjon til norsk industri.
 
Villige til å streike
- Vi gjennomførte landsomfattende streik for å få på plass et nytt industrikraftregime for miljøvennlig norsk industri. Vi er derfor villige til å gå til politisk streik for å beholde denne ordningen. CO2-kompensasjon til bedrifter som ikke slipper ut CO2 er en viktig del av dette. Vi kan ikke sitte stille og se på at Høyre/Frp-regjeringen saboterer rammebetingelsene for norske industribedrifter. Hvorfor skal bedrifter som bruker verdens reneste vannkraft straffes med CO2-avgift? Det strider mot enhver fornuft og vil også være et brudd på klimaforliket i Stortinget, sier Leif Sande.  
 
Brudd med klimaforliket
Foto: Aasmund Taarn Sande- Vi er forbanna på vegne av hele industrien og er redde for hva det neste industri- og klimafiendtlige trekket fra den nye regjeringen kan bli. Dette er løftebrudd overfor industrien i Norge. Og det er brudd på klimaforliket et stort flertall av Stortinget står bak, inkludert Venstre og Krf, sier Ørjan Normann på vegne av samarbeidskomiteen for aluminium i denne meldingen.

Den nye regjeringens første mulighet til å oppfylle sine politiske løfter om å fremme klimateknologi og en internasjonalt konkurransedyktig industri har endt i et dramatisk løftebrudd.

I sitt endringsforslag i statsbudsjettet foreslår den fire uker gamle regjeringen å kutte ordningen for CO2-kompensasjon til industrien – en ordning som har sikret industriarbeidsplasser som nå står i fare.

Forslaget kommer som lyn fra klar himmel og er stikk i strid med alle løfter vi har fått fra den nye regjeringen. CO2-kompenasjonsordningen har vært en kampsak for oss, nettopp fordi den har bidratt til ny optimisme for fastlandsindustrien i Norge, sier Samarbeidskomiteen for Aluminium.

Aluminiumsindustrien i Norge sysselsetter nærmere 7000 personer i 30 bedrifter. Totalt 20.000 personer har ulikt arbeid og leveranser knyttet til norsk aluminiumindustri.

Skadelig for miljøvennlig produksjon
Endringsforslaget regjeringen presenterte i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er skadelig for miljøvennlig industritenkning og vil ha alvorlige konsekvenser hvis det ikke blir reversert. Det er opprørende at en ordning alle partier har støttet gjennom flere år, blir reversert etter mindre enn fire måneder i bruk. Dette er urovekkende for langsiktige og stabile rammevilkår for industrien i Norge.
Dette er overraskende og provoserende fra en regjering som har en uttalt målsetting om å legge til rette for vekst i fastlandsøkonomien. Spesielt i lys av at regjeringserklæringen understreker at CO2-kompensasjonsordningen skal videreføres.

I virkeligheten dreier regjeringens forslag seg om å gjeninnføre CO2-avgift på energi som er produsert med CO2-fri vannkraft. Det svekker konkurranseevnen til produkter produsert med norsk, klimavennlig vannkraft til fordel for dem i verden som bruker forurensende energikilder. Vi minner om at det i Tyskland gis full kompensasjon uten de begrensninger som nå foreslås i Norge.

Dramatiske konsekvenser
Foto: HydroFor Hydros deleide aluminiumsverk Søral på Husnes i Hordaland vil forslaget få dramatiske konsekvenser. Kraftkontrakten som ble inngått i oktober 2012 forutsatte at CO2-ordningen ble videreført. For Søral betyr forslaget årlige ekstrakostnader på 34,3 millioner kroner for et verk som allerede er i en presset situasjon. Nylig måtte 60 ansatte gå for å spare 40 millioner kroner, omtrent det samme som nå regjeringen med et pennestrøk vil påføre verket i ekstrakostnader.

 
Norge har et fantastisk konkurransefortrinn fordi vi kan drive industri med ren, fornybar vannkraft. Hvis vi blir presset til å legge ned industri i Norge blir de globale utslippene mye større fordi produksjonen legges til andre steder i verden, der kull oftest er energikilden. Dette er karbonlekkasje i praksis, og det er nettopp dette CO2-kompensasjonen skal bidra til å unngå.

Fastlandsindustrien har de siste årene sett nye muligheter for videreutvikling og nyinvesteringer i Norge. Vi håper og tror at regjeringen vil stå ved sine løfter slik at vi fortsatt kan produsere aluminium basert på ren vannkraft.

Samarbeidskomiteen for Aluminium krever at vårt forbund, Industri Energi, går til politisk streik!
 
Industri Energi er LOs fjerde største forbund og organiserer 60 000 arbeidstakere.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Ørjan Normann, hovedtillitsvalgt Søral, mobil: 91 34 93 93
Sten Roar Martinsen, hovedtillitsvalgt Karmøy, mobil 91 86 27 29
Eivind Torvik, hovedtillitsvalgt Sunndal, mobil 97 72 61 72
Leif Sande, forbundsleder Industri Energi, mobil: 90 11 07 01