På jubilantfest i Brevik

21.11.2013 13:50:00

Områdeleder for Industri Energi Skala, Hilde Hermansen, var så heldig å bli invitert da Dalen Arbeiderforening i Brevik hedret årets jubilanter. Medlemmene har trofast fulgt forbundet gjennom hele 25-, 35- og 40 år.

For mer informasjon

Bilde mangler
Foto: Hilde HermansenStyret med Tom Jacobsen i spissen hadde virkelig stått på for at dette skulle bli en flott kveld, og det ble et meget vellykket arrangement. Gamle og nye kollegaer kom sammen, og historiene kom på løpende bånd – fra arbeidet i fabrikken, i gruva og til mer lokale hendelser. Som slike arrangementer innbyr til, så ble det mye mimring og latter. Det var tydelig at dette er og har vært en meget god arbeidsplass med et meget godt miljø.


Bidragsyter til etablering av
viktige ordninger
På en slik kveld får en også anledning til å reflektere over hvilken betydning et medlemskap i et forbund har og hvilken styrke dette gir oss. Industri Energis profesjonalitet og engasjement spesielt innen industri- og næringspolitikk ble trukket frem.

Tom Jacobsen viste også til det store internasjonale engasjementet forbundet har, hvor 3% av kontingenten årlig er øremerket og går til solidaritetsarbeidet. Han kunne i den forbindelse stolt fortelle at det var Dalen Arbeiderforening som i sin tid hadde foreslått denne ordningen.
 
Dalen Arbeiderforening har i tillegg etablert et eget solidaritetsfond, hvor de deler ut ca. kr. 100.000,- pr. år til diverse prosjekter. Det største prosjektet i år er støtte til Palestina. Dette er et 3-årig prosjekt som de vil støtte med kr. 30.000,- pr. år.

Tom viste også til en annen seier foreningen hadde hatt, og som har hatt stor betydning for alle fagorganiserte, det er muligheten for fratrekk på skatten i forbindelse med fagforeningskontingenten. Opphavet til dette var faktisk Dalen Arbeiderforening.

Foto: Hilde HermansenSamhold gir styrke
Som historien viser er Dalen Arbeiderforening og deres medlemmers historie preget mye av kjøp og fusjoner. Undertegnede holdt en tale for jubilantene. Tema var naturlig nok viktigheten og styrken ved det å være organisert.

”Med fusjoner bringes ulike kulturer, tradisjoner og historie sammen, og utfordringene blir å danne en felles god plattform for den videre utvikling. Og det ser det absolutt ut til at dere har lykkes med.

Bidragsyterne til denne suksessen er dere – både som ansatte og medlemmer av vårt forbund. Gjennom et godt samarbeid er det bygget et solid fundament, som gjør oss i stand til å verne om avtaler, velferdsgoder og arbeidsplasser.
 
Utfordringene i næringslivet har vært mange, og nye står garantert i kø. Samhold gir styrke til å motarbeide uønskede krefter og verne om våre velferdsgoder. Gjennom et langt medlemskap har dere bidratt til å få etablert gode velferdsordninger. Sammen skal vi utvikle nye og verne om det vi har,” sa undertegnede i sin tale til årets jubilanter.

 
Jeg vil til slutt få takke Dalen Arbeiderforening så mye for invitasjonen! Det var veldig hyggelig å kunne være med å hedre årets jubilanter.