- viktig å være med

20.11.2013 16:22:00

Frode Alfheim i Industri Energi var med i LO-delegasjonen til FNs klimakonferanse i Polen. - Det er utrolig viktig at vi deltar i debatter hvor våre næringer blir diskutert, sier nestlederen.

For mer informasjon

Bilde mangler
Partene til FNs Klimakonvensjon møtes en gang i året for å vurdere fremgangen i det internasjonale samarbeidet. Årets konferanse finner sted i Warszawa i Polen 11. – 22. november, og er det 19. i rekken. 10.000 delegater fra over 190 land deltar.
 
- Vi er et fagforbund som organiserer ansatte i kjemiske industrier og petroleumsbransjen, og det er viktig å være involvert når våre næringer blir diskutert, sier Frode Alfheim og utdyper:

- Slik at vi får forklart at vi har tatt store utslippskutt, at vi er den petroleumsindustrien globalt som har lavest CO2-utslipp per produsert enhet, og at den energien vi putter inn i industrien kommer fra ren vannkraft - og ikke kull og andre forurensende energikilder som vi må konkurrere mot. 

Under klimaforhandlingene i Sør-Afrika i 2011 ble alle land under FNs Klimakonvensjon enige om å framforhandle en global klimaavtale som skal gjelde for alle land, den såkalte Durban-plattformen. Den nye klimaavtalen skal vedtas i 2015, og gjøres gjeldende fra 2020.

Målet er at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt påvirkning på klimasystemet. Så langt har det internasjonale samfunnet blitt enige om at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke må stige med mer enn to grader i forhold til førindustriell tid. 

I Polen er hovedmålet å lage et veikart for det videre arbeidet. Blant annet blir det forhandlet om hvilken form og innhold den nye avtalen skal ha.

- Nå er vi inne i et slags mellomår. Det store slaget står om to år. Det er da vi skal samles for å få en global avtale om CO2-kutt, tilsvarende den avtalen man mislyktes med å få i stand i København i 2009, avslutter Frode Alfheim.
 
Les mer om klimakonferansen her: http://www.cop19.gov.pl/