Skalakonferansen

21.11.2013 12:44:00

Industri Energi Skala (tidligere ALT-området) gjennomførte sin årlige høstkonferanse 30-31 oktober. Hovedtema var karaktersystem i bedriftene.

For mer informasjon

Det er etter hvert mange bedrifter som innfører et karaktersystem på sine ansatte. Man skal bli vurdert objektivt på forskjellige kriterier for så å motta en karakter. Spørsmålet vi stiller er om man kan vurdere ansatte objektivt på blant annet verdier og oppførsel – vil ikke en subjektiv oppfatning overstyre slike vurderinger?

Gjesteforeleser
Vi var så heldige å få Dag Yngve Dahle på besøk på årets konferanse. I januar vil han utgi en bok der han går gjennom sin forskning på karakter-systemene i et utvalg av bedrifter. Han gikk gjennom hoved-
punktene for sitt arbeid sammen med oss, men siden boken enda ikke er publisert, kan vi ikke gå inn på hva Dahle sa til oss på konferansen.

En ting vil vi likevel understreke, og det er Dahles innstendige oppfordring til oss tillitsvalgte; "Her er dere for sent ute, og her må dere reagere!"Det sies at karaktersystem er under selskapenes styringsrett, men det er faktisk ikke prøvd ut for rettsapparatet enda. Vi har ikke hatt saker som har gått så langt.En trussel mot sikkerheten
Oddvar Karlsen presenterte en forskningsrapport fra NTNU vedrørende karaktersystemet i Statoil. "Karakterer på arbeidsplassen er en trussel mot åpenhet. Og når åpenhets-kulturen er truet, har vi ikke bare et HR-problem, da har vi
også et sikkerhetsproblem," sa Karlsen.

Paneldebatt
Første dag av konferansen ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Tom Thorstensen fra Industri Energi. I panelet satt Sten Ove Jensen (leder av ALT-forbundet), Mette Lyster (tillitsvalgt i Evry), Ommund Stokka (forbundssekretær i Industri Energi) og Oddvar Karlsen (tillitsvalgt i Statoil).
 
Debatten engasjerte salen – og spesielt karaktersystem satt opp mot lønn. Det er imidlertid viktig å understreke at karakterer på arbeidsplassen har mye større innvirkning enn på den enkeltes lønnspose.
 
Første dag i konferansen ble avsluttet med tapas-middag på hotellet. Diskusjonene var fortsatt i gang blant deltagere, og det var tydelig at karaktersystemer er et tema som engasjerer.

Industri Energi Skalas arbeidsplan for 2014
Områdeleder Hilde Hermansen og styreleder Svein Harald Riise gjennomgikk arbeidsplan for 2014. Det ble her redegjort for navneendring og videre satsning i forhold til rekruttering og kompetansebygging.

Områdestyret og Studentutvalget har vært involvert i forbindelse med navneprosessen. Det kom mange gode forslag, men Industri Energi Skala var det navnet som fikk klart størst tilsutning.

”Navnet indikerer godt de utfordringer som mange av de tillitsvalgte og medlemmer vi server møter i sin hverdag, hvor de blir vurdert i forhold til  adferd og kompetanse – og noe som også gjenspeiles i hovedtema for nettopp denne konferansen,” sa Hilde Hermansen.

Rekruttering
Dag to av konferansen ble åpnet av Asle Reime(områdeansvarlig for organisasjon i Industri Energi). Industri Energi Skala har fokus på vertikal organisering og skal bidra til vekst for forbundets avdelinger og klubber ute blant medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. Det er et stort potensial for rekruttering innen disse stillingskategoriene. Hvordan skal vi sammen greie å få dette til?

Samtidig så er det viktig at ALT-forbundet også greier å rekruttere. Vi rekrutterer der vi allerede er. Har du spurt kollegaen din om han eller hun er medlem?
 
Det viser seg faktisk at mange ikke er spurt – mange som kanskje kunne tenkt seg et medlemskap i et forbund. Industri Energi arrangerer årlig Styrkekonferansen; her vil også årets verver bli premiert.

Avslutningsvis viste Asle Reime til www.klubbkontoret.no – et eget sted for avdelingene og klubbene i Industri Energi. Her finner tillitsvalgte oversikt over egne medlemmer, tillitsvalgtdata og Industri Energis egen faktaportal. Vi anbefaler alle tillitsvalgtledere å ta kontakt med Industri Energi for påloggingsdata.

"Min side" er også en viktig portal, men den er for alle medlemmene våre. Her kan hvert enkelt medlem logge seg inn for å sjekke sine egne data. Det er veldig viktig at vi har alle opplysninger korrekt registrert, så sjekk ut din egen side.

Studentarbeidet i Industri Energi
Jan Godfrey leder studentarbeidet i Industri Energi Skala, og han hadde forberedt en presentasjon med en liten vri. Godfrey hadde dessverre ikke mulighet til selv å være sammen med oss i Oslo denne gangen, og han hadde derfor filmet sin presentasjon som ble vist for konferansen.

"Studentarbeidet er viktig – også for LO", slo Jan Godfrey fast. Han viste til sitt innlegg på LO-kongressen nå i år, der han fikk lagt frem sine krav for Jens Stoltenberg.
 
Industri Energi har frikjøpt leder for student-utvalget. Tidligere var stillingen på 60%, nå er den 100%. Dette er en valgt stilling som følger vervet. Neste valg vil bli på Studentkonferansen i 2014. Årets Studentkonferanse ble gjennomført 27. – 29. september, og et nytt studentutvalg ble valgt inn.

Kontingenten til studentmedlemmene vil også endres. Tidligere har det vært gratis for student-medlemskap i Industri Energi. Denne vil nå økes til kr. 10,- pr. måned.

Avslutning
Skalakonferansen ble avsluttet med lunsj. Områdeleder Hilde Hermansen og styreleder Svein Harald Riise holdt avslutningsinnlegget. Det har vært en meget bra konferanse, noe både deltakere og arrangører var enige i.
 
Nettverk bygges og saker diskuteres. Det er viktig at tillitsvalgte, som server medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger, har en felles arene som Industri Energi Skala, hvor de kan møtes, utveksle erfaringer og diskutere utfordringer spesielt for disse stillingskategoriene.
 
Det er også viktig å påpeke at denne konferansen ikke bare er for ledere av avdelingene og klubbene, men for alle tillitsvalgtesom jobber med medlemmer innenfor dette området.