Kurs i Gdansk

21.11.2013 14:12:00

Vel så viktig som et høyt faglig innhold, er erfaringsutveksling og nettverksbygging på våre tillitsvalgtkurs.

For mer informasjon

Bilde mangler
Foto: Hilde HermansenI forkant av kurset er man litt spent når en skal ta med seg en større gruppe på tur, men dette ble igjen et meget vellykket arrangement. Kurs- og konferansefasilitetene i Gdansk er meget bra. Og den idylliske byen, med sin unike arkitektur og historie, lager en spesiell og flott ramme for et slikt kurs. For når våre kursdeltagere bruker helgen sin, er det flott om stedet også kan gi spennende opplevelser.

Kursene er lagt opp med tett program. Vi kjørte to moduler samtidig. Det var 12 deltagere i hver gruppe. Med det får man raskt et stort engasjement. Det er da enklere å få til godt gruppearbeid, rollespill og plenumsdiskusjoner. Gruppene blir raskt sammensveiset, og i pausene møttes deltagerne fra begge modulene.

På programmet
Olav Støylen, tidligere leder av Kjemisk Forbund, hadde LO, maktstrukturer, påvirkning og politikk som tema på begge modulene. Sammen med Sten Ove Jensen kjørte han også en seanse med forhandlinger. Her ble det arrangert rollespill. Deltagerne ble delt inn i to lag – et lag representerte arbeidsgiversiden og det andre arbeidstakerne. Støylen og Jensen lot seg rive med, konkurranseinstinktet våknet og hvert av lagene fikk gode råd og innspill fra to ringrever på forhandlingsteknikk. Det så ut til at deltagerne til tider glemte at det var rollespill og imponerte stort i forhold til gjennomføringen.
 
På modul 3 gjennomgikk Svein Harald Riise og undertegnede Industri Energi Skalas handlingsplan for 2014. Her ble det redegjort for navneendring og videre satsning. Det ligger et stort medlemspotensial blant de med høyere utdanning. Det er derfor viktig å bygge videre på den organisasjonsstrukturen forbundet allerede har etablert lokalt. Vårt mål er vertikal organisering i alle områder av forbundet. Dette må også sees i sammen-heng med den omfattende og gode rekrutteringen vi har i forhold til studenter på universiteter og høyskoler. Industri Energi Skala og Student vil naturlig ha et tett samarbeid og felles mål.

I vår del av programmet sto også kommunikasjon. Her ble ordninger med medarbeidersamtaler, lønnssamtaler og gjennomføring av den vanskelige, men nødvendige samtalen forelest om.
 
På modul 4 var vi så heldige å ha med oss Petter Hoff fra Tredjepart. Mer kjent for oss tidligere er Tredjeparts bidrag og rådgivning i forhold til pensjonsveiledning. Men de brukes også flittig i omstillingsprosesser og har vært inne i en del prosesser som er kjørt i flere av våre store medlemsbedrifter.

Foto: Hilde HermansenPetter Hoffs tema på programmet var “Veien videre etter en oppsigelse-/motivasjon”. Petter er en god menneskekjenner, glimrende til å formidle og fikk raskt opp engasjement. Dette er situasjoner som er svært vanskelig for den enkelte som blir berørt og tunge for oss som rådgivere og støttespillere. Det å kunne snu situasjonen fra å være i sjokk, sinne og passivitet til å tenke løsning og kunne være på offensiven igjen er en tung prosess, hvor det kan være godt å få eksperthjelp fra representanter fra selskap som for eksempel Tredjepart.

Ommund Stokkas program denne gangen var vikarbyrådirektivet. Innleie er hyppig brukt i våre medlemsbedrifter. Mange av sakene som Ommund er involvert i dreier seg nettopp om de innleide. Direktivet gjør at den innleide garanteres bedre betingelser, men man ser at en del arbeidsgivere prøver å presentere dette heller som entreprise for å unngå kostnader. Med et nylig regjeringsskifte er man også spent i forhold til endringer på dette området. Ommund er som alltid en dyktig foreleser som fanger fort sitt publikum.
 
Advokat Halvard Helle som også tidligere har jobbet som journalist sto for både media og arbeidsrett på modul 3 og 4. Når det gjaldt arbeidsrett, hadde han trukket frem en del aktuelle saker som var blitt behandlet i rettssystemet. Deltagerne ble invitert med å skulle opptre som dommere. Under disse seansene blir det meget bra engasjement. Her får kursdeltagerne brynt seg, og fasiten er ikke alltid som forventet. Dette er også en bulk, hvor man har en fin anledning til å få utvekslet erfaringer.
 
Tillitsvalgte kan uønsket bli interessante for media spesielt når det skjer noe i ens bedrift som kan fange publikums oppmerksomhet og bidra til økt nyhetssalg. Halvard viste mange gode eksempler på at selv drevne og kjente politikere kunne komme meget dårlig ut om de ikke er forberedt. Kursdeltakerne fikk noen gode råd og tips i tilfelle de skulle havne i medias interesse.

Foto: Hilde HermansenLørdag var kursstart satt til etter lunsj, og programmet gikk utover etter-middagen. Fra morgenen hadde vi en felles utflukt til Malbork slott. Vår samarbeidspartner og guide, Olga Libura, tok oss med på turen. Denne attraksjonen er til de grader verdt et besøk. Her ligger verdens største slottsfestning av stein. Borgen er bygget på slutten av 1200-tallet av de romersk-katolske munkeridderne av den tyske orden (ofte kalt Teutonic Knights). Under krigen ble en del av Malbork ødelagt, men blant annet ved hjelp av bidrag fra Norge ved EØS-midler har det vært mulig å reparere skader på denne unike attraksjonen. Slottet står på UNESCOs liste over Verdensarven. Dette ble en meget flott start på dagen.
 
Foto: Hilde HermansenVi kommer fremover til å endre noe på kurs-programmet vårt. Noen emner ser vi er godt dekket gjennom basiskursene som forbundet kjører. Vi kommer derfor til å spisse vårt program i forhold til de som server medlemmer med individuell avlønning. Vi har meget god erfaring med å kjøre kurs i Gdansk, og vi kommer også fremover til å kjøre modul I der. Det å ha samarbeidspartner på stedet gjør kursarbeidet mye enklere.

Vi går nå fra et 4 moduls- til et 3 modulskonsept. Modul 2 og 3 kjører vi da i mindre grupper parallelt.
 
Når det gjelder modul 3, vil vi bruke eksterne forelesere og med ulikt innhold hver gang. Vi ønsker med det at våre tillitsvalgte skal ha mulighet for jevnlig kompetansepåfyll. De videregående modulene vil bli kjørt på høsten. Neste kurs, som er modul I, går 28. mars til 31. mars i Gdansk.

Så må jeg få takke årets kursdeltagere for engasjerende, spennende og interessante kursdager!