Kronos-seier i Canada

22.11.2013 11:22:00

Det er nå forhandlet frem en løsning for de 320 lockoutrammede arbeiderne på Kronos i Canada. Industri Energi har hele tiden støttet kampen, og våre venner i Canada er dypt takknemlige.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Uten deres støtte, ville vi aldri fått samme resultat, sier Francois Enault til Industri Energi. Han er koordinator i forbundet som organiserer Kronos-arbeiderne, FIM-CSN.

Etter en fem måneder lang arbeidskonflikt, har majoriteten av arbeiderne (70.8 prosent) stemt for en avtale som løser mange av de viktigste punktene i konflikten.
 
Innleide arbeidere garanteres ansettelse, og selskapet vil begrense bruken av underleverandører. Arbeiderne beholder sine fordeler ved overtidsarbeid, og det iverksettes yrkesrettet opplæring for ansatte som ønsker å avansere til nye stillinger. I tillegg gis det ulike former for økonomisk kompensasjon med tilbakevirkende kraft, og det gis diverse fordeler med hensyn til pensjon og forsikring.
 
Per Kivijärvi, hovedtillitsvalgt for Industri Energi på Kronos Titan i Fredrikstad, har engasjert seg tungt i saken.  
 
- Jeg er veldig glad for at konflikten er og at våre kamerater kan gjenoppta arbeidet, sier Kivijärvi, og legger til:
 
- Dette viser at fagforeningsarbeid nytter.

Fabrikken vil gradvis starte opp igjen arbeidet, og skal nå full kapasitet innen februar 2014.