5. desember - skjebnedag for de norske pionerdykkerne

28.11.2013 14:55:00

Torsdag 5. desember offentligjør Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) sin dom i saken som syv pionerdykkere har reist mot den norske stat, sammen med Industri Energi og Offshoredykkerunionen (ODU).

For mer informasjon

Bilde mangler
Media inviteres med dette til offentliggjøring av dommen:
Tidspunkt: Torsdag 5. desember 2013, kl. 10.30
Sted: Folkets Hus, Youngsgaten 11, Oslo, møterom ForumFoto: Leif Johansen

Nordsjødykkernes kamp for anerkjennelse og erstatning har pågått i flere tiår. Lossius‑kommisjonen avga sin granskningsrapport i 2002 (NOU 2003:5) og konkluderte med at staten kunne være ansvarlig for de skader som nordsjødykkerne hadde pådratt seg. Dette ble starten på en lang rettslig prosess, med stevning mot staten i 2005, dom i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, til høring i Strasbourg i september 2012.

Dette handler om starten på det norske oljeeventyret, om Norges utvikling som velferdsstat og om hundrevis av enkeltskjebner som har ofret liv og helse ved utøvelsen av dykkeryrket sitt.
Saken i EMD omfatter 7 dykkere, såkalte piloter, men vil ha konsekvens for til sammen 250 pionerdykkere og deres familier.
 
Les mer om saken her, bakgrunn og beskrivelse. 

Les også Skadde nordsjødykkere over hele landet venter i endeløs spenning. Torsdag faller dommen i Strasbourg, i Dagbladet 3. desember.

Program:

Innledning ved advokat Erik Johnsrud, advokatfirmaet Ness Lundin DA.
Presentasjon av dom – konklusjon og hovedlinjene i begrunnelsen, ved advokat Katrine Hellum-Lilleengen, LO, advokat Heike Bentsen, advokatfirmaet Ness Lundin DA.
Reaksjoner fra dykkerne ved Henning Haug, leder av offshoredykkerunionen.
Kommentar fra Industri Energi, advokat Eyvind Mossige, juridisk leder i Industri Energi.

Spørsmål fra salen.
Ordstyrer: Martin Steen, kommunikasjonssjef Industri Energi.

Offshoredykkerunionen (ODU)
LO/ Industri Energi
Advokatfirma Ness Lundin

For registrering, og ytterligere informasjon om pressekonferansen, kontakt:

Martin Steen, kommunikasjonssjef Industri Energi, mobil 415 77 330, e-post: martin.steen@industrienergi.no

Heike Bentsen, advokatfirma Ness Lundin, mobil 992 46 145, e-post: bentsen@nesslundin.no