-Kostnadsdiskusjon på ville veier

28.11.2013 11:18:00

-Kostnadsdiskusjonen er på ville veier når den dreier seg om lønns- og arbeidstidsordninger, sa forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, på LOs olje- og gasskonferanse torsdag.

For mer informasjon

Bilde mangler
Leif Sande startet innlegget sitt på LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse på Sola med å understreke at høy aktivitet på sokkelen i utgangspunktet er bra, men nå synes han aktivitetsnivået er blitt for høyt.

-Vi ser at den høye aktiviteten begynner å skape problemer. Stadig oftere får vi bekymringsmeldinger fra våre tillitsvalgte om at aktiviteten skaper situasjoner som gir økt risiko for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg presses kostnadene oppover når aktiviteten er høyere enn kapasiteten, sa Sande.
 
Han slo fast at det ikke er lønns- og arbeidsvilkår som gir kostnadsutfordringer på sokkelen.

-Det er en fullstendig avsporing fra debatten når enkelte peker på at de framforhandlede lønns- og arbeidsvilkårene som årsak til kostnadsøkningen i oljeindustrien. Lønnsutviklingen i land- og offshoreindustrien har vært bortimot helt lik, henholdsvis 48 og 49 prosent, de siste ti årene.

-Det kan umulig være den ene prosent forskjellen som gir kostnadsproblemer i oljeindustrien, sa han.
Sande pekte på helt andre årsaker, som individuelle avtaler, manglende kostnadskontroll og sprengt kapasitet i næringen som noen av årsakene til at kostnadene har skutt i været.

2-4-ordningen
Reiten-utvalget pekte i sin rapport på 2-4-ordningen som en årsak til at det er høyere riggkostnader på norsk enn britisk sokkel.

-Når også 2-4-ordningen begynner å bli et problem er man på helt ville veier, sa Sande og tok for seg hvordan man for over ti år siden ble enig med industrien om å innføre en slik ordning.

-Vi tok utgangspunkt i at man skal være på jobb offshore like mange timer som industriarbeidere på land, men med 2-4-ordningen manglet vi noen få timer på et årsverk. Det ble løst ved lønnsreduksjon, sa han.

Inviterte til samarbeid
Med Statoils konsernsjef Helge Lund i salen benyttet Leif Sande anledningen til å invitere til et forbedret partssamarbeid.

-Men hvis hele kostnadsdiskusjonen skal dreie seg om lønns- og arbeidsrotasjon får vi ikke noe fruktbart ut av dette, sa han.

Helge Lund svarte at lønn er en del av kostnadsutfordringen, men ikke alt.

-Jeg er enig med Leif i at man ikke bare må se på én kostnadsfaktor, sa han.