- helt feil å ta betalt for sikkerhetsregler

29.11.2013 14:56:00

Jarl Strand og forbundets krangruppe reagerer kraftig mot forslag om å innføre betaling for NORSOK-standardene.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Innfører man betaling, vil færre bruke regelverket, sier Jarl Strand, leder for kran- og løftgruppa i Industri Energi.
 
Gruppa avholdt et av sine fire faste årlige møter i Stavanger 19 og 20 november. Her ble det utrykt stor bekymring for forslag fra Standard Norge om å innføre betaling for NORSOK-standarder, et sett sikkerhetsregler for norsk sokkel.

I dag kan man alle laste ned NORSOK-standardene gratis fra nettsidene til Standard Norge. Dette til forskjell fra andre land, og andre typer standarder i Norge, som krever betaling. Bakgrunnen for at man har valgt å gjøre NORSOK gratis i Norge, har blant annet vært fort å sikre effektiv utbredelse av standardene.
 
Men nå vil altså Standard Norge endre praksis, og ta betalt.

- Dette er svært dårlig HMS-politikk og vil kunne gå utover sikkerheten, advarer Strand, og legger til:

- Dessuten synes jeg det er det paradoksalt at jeg og alle andre som i dag jobber gratis med å revidere standardene, skal måtte betale for dem i morgen.