Krever nattillegget som pensjonsgivende inntekt

04.12.2013 15:03:00

Industri Energi og SAFE har fått godkjent i Stavanger tingrett at det kan fremmes felles krav om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Gruppesøksmålet reises nå på vegne av 7500 ansatte og pensjonister i 19 bedrifter innen flyteriggområdet.

For mer informasjon

Bilde mangler
Gruppen etableres ved at alle berørte personer i utgangspunktet deltar i søksmålet med mindre det ikke skriftlig meldes fra om at man ikke ønsker å delta. Fristen for å gjøre dette er mandag 3.2.2014. Foto: Arild Theimann

- De som velger ikke å delta vil i utgangspunktet ikke omfattes av økte pensjonsrettigheter, dersom forbundene vinner fram i søksmålet. Skulle saken tapes, og saksomkostninger eventuelt idømmes, vil disse bli dekket av forbundene, sier Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi.

Kravet om nattillegg inn i pensjonsgrunnlaget vil omfatte ansatte og tidligere ansatte i bedriftene Maersk Drilling Norge AS, Saipem S.P.A, Saipem Drilling Norway AS, Knutsen Offshore AS, Transocean Offshore Norway Services AS, Dolphin Drilling AS, Norsk Offshore Catering AS, Ocean Rig North Sea AS, Odfjell Drilling Management AS, Deep Sea Management AS, OSM Offshore AS, North Atlantic Crew AS, Archer Norge AS, Sodexo Mobile Units AS, Songa Services AS, Stena Drilling AS, Transocean Offshore (North Sea) Ltd., Island Offshore Crewing AS og Island Offshore Subsea Crewing AS.

Stavanger tingrett aviste i juni 2012 at et slikt krav mot bedriftene kunne reises som et gruppesøksmål. Industri Energi og SAFE anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett som i november samme året opphevet Stavanger tingretts kjennelse. Ved fornyet behandling vant forbundene frem og arbeidsgiversiden har ikke anket. Dermed er kjennelsen rettskraftig om at et gruppesøksmål er mulig i dette kravet.

 
Last ned varselet om godkjent gruppesøksmål under denne artikkelen, under Relaterte filer.

Kontaktperson i saken er Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi:
e-post: gro.losvik@industrienergi.no
Mobil: 92 22 21 90