- gi nordsjødykkerne et verdig oppgjør

05.12.2013 14:52:00

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har slått fast at staten sviktet sitt ansvar overfor nordsjødykkerne som gjennomførte helseskadelig dykking på 1960, - 70 og 1980-tallet. Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi krever at staten nå gir dykkerne et verdig og skikkelig oppgjør.

For mer informasjon

Bilde mangler
Foto: Bjørn Grimstad
Nordsjødykkerne har vunnet frem med at staten har brutt artikkel 8 i konvensjonen ved ikke å gi viktig informasjon til dykkerne for at de kunne vurdere helse- og livsfare ved dykkingen.

Mangelfull informasjon
- Staten fra 1965 til 1990 gjorde ikke noe for å gi dykkerne informasjonen de trengte for selv å kunne vurdere om det var trygt å legge ut på dykket eller ikke, opplyser Katrine Hellum-Lilleengen, advokat i LO.

I over ti år har nordsjødykkerne kjempet for at staten skal erkjenne sin del av ansvaret for den helseskadelige dykkingen.

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) slår fast at staten har sviktet nordsjødykkerne ved ikke å informere om farene ved for hurtig ned- og oppstigning, og at de har tillatt selskapene å operere helsefarlige dykkerprosedyrer helt på egenhånd.

Krever skikkelig oppgjør
- Nordsjødykkerne har betalt prisen for mangelfull informasjon gjennom ødelagt helse, ruinerte yrkesliv og kraftig svekket livskvalitet. Nå er det opp til norske politikere og staten å sørge for at de som ofret liv og helse for Norges utvikling som velferdssamfunn får en verdig oppreisning og den anerkjennelsen som de fortjener, sier Leif Sande.
Foto: Bjørn A. Grimstad
Han viser til at dommen fra Strasbourg legger et sterkt press på staten om å komme tilbake med et skikkelig oppgjør og annerkjennelse av pionerdykkerne

Staten anker ikke
- Torsdagens dom kommer ikke til å bli anket, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til NTB.

- Staten har et moralsk ansvar overfor pionerdykkerne i Nordsjøen, sier han.
 
Dermed vil om lag 220 tidligere nordsjødykkere få utbetalt erstatningen på rundt 67.000 kroner som Menneskerettighetsdomstolen fastslo i sin kjennelse torsdag.

Småpenger så langt
Leif Sande avviser at summen som EMD har tilkjent er noe endelig oppgjør, men mer som en symbolsk sum for tort og svie.

- De rundt 67 000 kronene er småpenger i forhold til hva disse dykkerne har tapt gjennom ødelagte yrkesliv. Da bør minst få dekket sine økonomiske tap som følge av ødelagte arbeidsliv og livsvarig lidelser som de ble påført for oppdrag i nasjonens tjeneste, sier Leif Sande.

- Regjeringen vil nå sette seg ned og diskutere prosessen videre, sier Eriksson.

Oljedirektoratet sviktet
Det er såkalte dekompresjonstabeller som skal sikre at dykkerne ikke går for raskt ned eller opp.

- Oljedirektoratet hadde en plikt om å offentliggjøre disse tabellene, men det ble ikke gjort - de forble forretningshemmeligheter, blant annet fordi ansatte i oljedirektoratet ikke selv forstod tabellene, sier Eyvind Mossige, advokat (H) i Industri Energi.

Dette gjorde at dykkerne ikke selv kunne vurdere risikoen ved dykkingen. Og mellom selskapene oppstod konkurranse om å levere raskest mulige dykk.

LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen beskriver forholdene som ”Bonanza”, og utdyper skadeomfanget:

- Langtidsskader som hjerneskader, lungeskader og post-traumatisk stresssyndrom var konsekvensen, sier og hun, og forklarer at så mange som én av fem ble påført ulike former for dykkersyker.

Historisk dom
Menneskerettighetsdomstolen slår nå klart fast at staten hadde plikt til å iverksette sikringstiltak.  Norge er felt for å ha brutt artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler statens plikt til å beskytte borgernes liv og helse. Det er første gang denne er benyttet i arbeidslivssammenheng.

- Dette er en historisk dom. Jeg er imponert over alle dykkerne og den stå på-viljen dere har vist. Det er en stor dag for dem, sier Eyvind Mossige.

- Ballen ligger først og fremst hos staten. Vi må se hva de foreslår. Det er en mulighet for å gjenopprette høyesterettssaken. Det er staten som har mulighet til å ta initiativ til videre forhandlinger, sier Katrine Hellum-Lilleengen, advokat i LO.