Ny solindustri gir ny klubb og nytt håp i Glomfjord

11.12.2013 16:01:00

Haugvik Industriarbeiderforening i Glomfjord har fått en ny klubb etter nyetablering i RECs gamle lokaler. Ny solindustri gir nytt håp på industristedet.

For mer informasjon

Bilde mangler
Norwegian Crystals AS er et relativt nystartet selskap som lager silisiumblokker til solcelleindustrien. Altså nesten det samme som REC, men de stopper opp etter å ha laget blokkene, og lager ikke ferdige “wafere”.

Klubb Crystals ble etablert 3. desember, og i følge Frank Andersen, leder i Haugvik Industriarbeiderforening, blir tariffavtale med bedriften inngått i disse dager.

- Produksjonen startet allerede i oktober, og det er til nå ansatt rundt 30 personer på vårt avtaleområde, sier Andersen.

Nytt liv for solindustrien gir nytt håp for arbeiderne i Glomfjord.

- Mange av de som blir ansatt kommer fra nedlagte REC-fabrikker i Glomfjord. Det er fortsatt mange arbeidsledige som håper at Norwegian Crystals skal ekspandere videre. Går alt som det skal blir det ansatt flere operatører fremover, sier Frank Andersen.


Styret i klubb Crystals består av:
Leder: Roger Hedstrøm
Nestleder: Magne Olsen
Sekretær: Anders Tindvik
Hovedverneombud: Jan-Erik Fagerli