Justering av kontingent i tråd med prisstigning

13.12.2013 17:04:00

Landsstyret i Industri Energi har i dag vedtatt å justere kontingenten for medlemskap i Industri Energi i tråd med prisstigningen. Prisen på advokatforsikringen som har stått stille siden 2009 justeres opp til kr 55,- per måned.

For mer informasjon

Bilde mangler
Endringen på medlemskontingenten for neste år blir den samme som konsumprisindeksen som er på 2,8 prosent. Det er nødvendig å endre i forhold til prisstigning fordi prisen på Kollektiv Hjem og Grunnforsikringen vil øke pr 1.1.14.
 
Kontingenttaket økes med 2,8 prosent til kr 488,- pr. mnd. Taket for de som betaler 1,47 prosent kontingent økes med kr 13,-. Forsikringskontingenten settes til kr 93,-
 
Prisen på HELP advokatforsikring har vært den samme siden denne ble innført i 2009. Prisen for HELP advokatforsikring har allerede steget for øvrige av forbundene som også har denne medlemsfordelen. Landsstyret har derfor vedtatt at denne økes fra kr. 50,- til kr. 55,- fra 1.1.14.
 
Reiseforsikring for aktive medlemmer forblir kr 83,- per mnd og ingen økning. Reiseforsikring for pensjonister settes til kr 100,- pr. mnd.
 
Det er foretatt en prisdifferensiering mellom aktive og pensjonerte medlemmer. Årsaken til prisdifferensieringen er at pensjonister er oftere utsatt for sykdom på reise, og med større utgifter til legehjelp og hjemtransport med fly.
 
Sjekk ut våre forsikringer og øvrige medlemsfordeler her.