- helt feil å sende regninga til industrien og vanlige folk

13.12.2013 16:08:00

LO gav klar beskjed til myndighetene om at gassfeltet Ormen Lange burde betale for egen forsyningssikkerhet, men ble ikke hørt. – Nå sendes regninga til industri og vanlige folk, beklager Frode Alfheim og Geir Vollsæter i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Det er Ormen Lange-lisensen, altså olje- og gassbransjen selv, som burde betale for de ekstrakostnader som mer permanent bruk av reservekraftverket på Aukra medfører, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi. Foto: Marie von Krogh

- Dette var LOs klare budskap i høringssvaret til Olje- og energidepartementet, men det ble ikke tatt til følge, sier han.

Bygd for Ormen Lange
Noen hundre meter fra gassfeltet Ormen Lange på Aukra, ligger Nyhamna reservekraftverk. Det ble bygget for å levere kraft til Ormen Lange. Kostnadene på over en milliard kroner, ble tatt over sentralnettleien til alle sluttbrukere.

Men, på grunn av visse begrensninger i konsesjonen til reservekraftverket, ble ikke kraftforsyningen god nok. Derfor ba Statnett, etter dialog med Ormen Lange, om å få drifte reservekraftverket på Aukra på en mer fast basis inntil en ny permanent løsning for kraftforsyning er etablert.

Industri og forbrukere må betale

Departementet avga sin vurdering onsdag 11. desember:

"Kostnadene ved oppstart og beredskap av reservekraftverket på Nyhamna, herunder Statnetts systemdriftskonstnader, dekkes gjennom sentralnettstariffen."

Nok en gang sendes altså regninga til industrien og vanlige folk via økt nettleie.

- LO sendte positivt høringssvar til OED på dispensasjonssøknaden til Statnett. Forsyningssikkerhet er viktig. Men, vi og LO ba samtidig om at Ormen Lange skulle dekke ekstrakostnadene, da er de som har utløst dette behovet og det er de som drar fordelen av anlegget, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter.

Vært kritiske lenge
Industri Energi har lenge kjempet mer rettferdige løsninger på utfordringer som følger av elektrifisering. Foto: Øivind Leren/Hydro

- Vi har hele tiden vært kritiske til hvordan man har organisert kraftforsyningen til Ormen Lange, og de konsekvenser dette får for landbasert industri og forbrukerne, sier Frode Alfheim.

- For det blir helt feil at landbasert industri og våre medlemmer skal plukke opp regninga for ekstraordinære klimatiltak som elektrifisering av sokkelen. Det som nå skjer på Aukra, bryter jo klart med prinsippet om “forurenser betaler”, sier Geir Vollsæter.

Dramatiske konsekvenser
Han ser med bekymring på følgene dette får for industriarbeidsplassene og for klimaet.

- Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner har påført alle sluttbrukere på land enorme kostnader i de siste 15 årene. Kostnader som utløses av elektrifisering undergraver kraftforedlende industri og fører till karbonlekkasje, avslutter Vollsæter.