Archer dikterer pensjonskutt for landansatte

19.12.2013 15:40:00

Styret i Archer Norge har styrebehandlet og vedtatt å overføre rundt 50 landansatte fra dagens avtalebaserte ytelsespensjon og over til en såkalt innskuddsbasert pensjonsordning, uten reelle forhandlinger med de tillitsvalgte. Industri Energi-tillitsvalgt Oddvin Andreassen stemte imot pensjonskuttet i styret og reagerer på behandlingen av de ansatte.

For mer informasjon

Bilde mangler
- At Archer ensidig endrer pensjonsordningen for de landansatte uten reelle forhandlinger med tillitsvalgte midt i en avtaleperiode reagerer vi meget sterkt på. Dyktige mennesker vil ikke arbeide i Archer når de opplever å få diktater tredd nedover hodene sine. Dette skaper uforutsigbarhet og usikkerhet om fremtidige pensjonsutbetalinger, sier Oddvin Andreassen, klubbleder for Industri Energi i Archer.

I dag har de landansatte en ytelsesbasert pensjonsordning som sikrer 66 prosent pensjon ved fylte 67 år. Dette er hjemlet i de ansattes tariffavtale.

Tariffstridig vedtakFoto: Arild Theimann
- Det er for det første tariffstridig å gjennomføre slike endringer midt i en avtaleperiode. For det andre så vil ansatte som nå tvangsflyttes til innskuddsordning tape i sine fremtidige pensjonsutbetalinger, sier Andreassen. Archer har tilbudt lønnskompensasjon, men Andreassen avviser at dette veier opp for det fremtidige pensjonstapet.

- Vi vil ikke ha lønnskompensasjon som et slags plaster på såret. Vi vil beholde forutsigbarheten og tryggheten i vår avtalte pensjonsordning, sier Andreassen.

- Trolig vil alle som rammes av endringen tape den dagen de skal ut i pensjon. Archer gjør dette for å spare penger, ellers ville de ikke ha gjennomført pensjonskuttet. Hva vil være det neste de finner på, når de ikke har respekt for inngåtte avtaler og sine ansattes pensjonsplaner? spør Andreassen.

Svekket omdømmeFoto: Arild Theimann
Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi, som forvalter den sentrale avtalen som berører de ansatte i Archer, reagerer med vantro på de ensidige pensjonsendringene selskapet nå har vedtatt.

- Slike ensidige diktater er å holde ansatte, inngåtte avtaler og reglene i arbeidslivet for narr. Dette vil ramme dyktige og erfarne ansatte som har viet årevis innsats til Archer. Archer vil ikke få noe godt omdømme som en forutsigbar og seriøs bedrift å arbeide i, sier Gro Losvik, som varsler at Industri Energi vil følge opp saken som tariffstridig adferd og avtalebrudd.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Oddvin Andreassen, klubbleder for Industri Energi i Archer, mob: 91 79 61 30
Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi, mob: 92 22 21 90