Allsidig, respektert og høyt aktet

20.12.2013 15:14:00

Det var med stor sorg og med mange ettertanker at vi mottok budskapet om at tidligere NOPEF-tillitsvalgt og vår høyt aktede og respekterte kollega Ragnar Fanebust hadde gått bort rett før jul. Ragnar var allerede en voksen kar da jeg først møtte han som ung og fersk tillitsvalgt fra Mongstad.

For mer informasjon

Bilde mangler
Jeg fikk enormt stor respekt for Ragnar Fanebust. Ragnar hadde en usedvanlig god egenskap i å komme i kontakt med folk. Med alle. Han var en av de mest kunnskapsrike mennesker jeg vet om. Meget belest, glup og klok. Og han hadde en fantastisk væremåte med andre mennesker. Ragnar kunne sette seg ned med hvem som helst og prate innsiktsfullt om nær sagt hva som helst. Han var alltid imøtekommende, entusiastisk og engasjert. Ragnar var derfor selvskreven til å drive vårt verve- og tillitsarbeid for NOPEF ute på plattformene. Han var en perfekt tillitsvalgt for oss med utallige turer offshore i en gryende, men svært viktig oppbyggingsfase for fagforeningsarbeid generelt og for NOPEF spesielt ute på norsk sokkel.

Ragnar var tidligere i sitt yrkesaktive liv journalist i Sandnes blad. Vi er glad for at han isteden valgte å bruke sin enorme menneskelige og intellektuelle kapasitet til å være med å etablere oljeforbundet NOPEF. Han var gull verdt. Som menneske. Som fagforeningsaktivist. Som kollega. Som verver.

Det var heller aldri noen tvil om hva Ragnar mente. Han var uredd og torde å ta konfrontasjonene. I 1978 ble Ragnar tillitsvalgt som cateringarbeider på Friggfeltet. Det går en historie om at da han vasket trapper ute på feltet, så kom en av de franske sjefene til å tråkke på hånda hans. Ragnar reiser seg opp og skjeller ut den franske sjefen på flytende fransk. Han snakket fransk, tysk og engelsk bedre enn de fleste.

Veien som engasjert og dyktig tillitsvalgt for de cateringansatte til å bli ansatt som forbundssekretær i NOPEF var kort. Han var først og fremst en dedikert forbundssekretær, men tok også på seg jobben en periode som kontorsjef, med ansvar for NOPEFs økonomi og organisasjon. Han avrundet sin tid i NOPEF som forbundssekretær og journalist i medlemsbladet. Ringen var sluttet.

Ragnar nøt respekt i alle miljøer. Allsidig, respektert og høyt aktet. Og alltid på de svakes side. Vi minnes han som en fargerik person! Men først og fremst minnes vi han som det kunnskapsrike, varme og engasjerte menneske som han var. Vi takker Ragnar Fanebust i dyp ærbødighet for den innsatsen han gjorde for å etablere en sterkt og slagkraftig fagforening for oljeansatte. Og vi takker han som et respektert menneske og engasjert kollega.

Vi hadde ikke vært der vi er i dag hvis det ikke hadde vært for Ragnar sin innsats i denne avgjørende viktige første fasen med å etablere NOPEF, og som i dag er Industri Energi.

Jeg takker Ragnar på vegne av veldig mange i dag.

Leif Sande
Forbundsleder
Industri Energi