Innkalling til landsmøtet 2014

02.01.2014 10:29:00

Det innkalles herved til 2. ordinære landsmøte i Industri Energi 20-23. oktober i Oslo Kongressenter.

For mer informasjon

Bilde mangler
Innkallingen er sendt per brev til alle lokalavdelinger 2. januar.

Møtet starter klokken 1300 mandag 20. oktober, og avsluttes 23. oktober med landsmøtefest på kvelden.

Foreløpig dagsorden:
1. Konstituering
2. Beretninger og regnskap
3. Innkomne forslag
4. Vedtekter
5. Valg
6. Bevilgninger
7. Avslutning

Forslag
Forslag fra lokalavdelinger og direktemedlemmer må være forbundet i hende innen 1. mai. Det vil bli lagt ut et eget skjema for innsendelse av forslag på nettsidene i løpet av januar.

Delegater
Beregning av delegater vil bli gjort i løpet av januar måned. Den enkelte avdeling vil få beskjed i løpet av januar om antall delegater. Samarbeidskomiteene vil få melding om antall delegater fra små avdelinger innen sitt område.

Landsmøtekomité
Det er satt ned egen forberedende valgkomité for valg til forbundets styrende organer som skal foretas på landsmøtet. Denne ledes av Einar Støfringshaug. Komiteens sekretær er Espen Løken.

Se hele innkallingen under (PDF) for mer detaljert informasjon. Følg også med på landsmøtesidene her på nett, som vil bli oppdatert fortløpende.