Nominer kandidater til Arthur Svensson-prisen innen 31. januar

02.01.2014 13:56:00

Tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse oppfordres til å nominere kandidater til Arthur Svensson-prisen 2014. Fristen er 31. januar.

For mer informasjon

Bilde mangler
Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter deles hvert år ut til en person eller organisasjon som i særlig grad har bidratt til å styrke faglige rettigheter eller fagorganisering.
 
I juni 2014 deles prisen ut for femte gang. Foto: Industri Energi arkivfoto

- Nominasjonsprosessen er godt i gang, og vi minner om å sende inn forslag innen fristen 31. januar, sier Espen Løken, som er sekretær for priskomiteen.

Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse kan komme med forslag på kandidater. Nominasjonen må inneholde en begrunnet redegjørelse for hvorfor kandidaten fortjener å motta prisen.

Forslag sendes inn via skjema på prisens egne nettsider, eller e-post til komitésekretær Espen Løken: espen.loken@industrienergi.no
 
Nominasjoner kan sendes inn på norsk, engelsk, fransk eller spansk.
 
På nettsidene, som finnes på både norsk og engelsk, finner du mer informasjon om prisen:
 
 
 
Tidligere prisvinnere:
2010: Wellington Chibebe, generalsekretær i Zimbawe Congress of Trade Unions
2011: Shaher Sae´d, generalsekr. i Palestine General Federation of Trade Unions
2012: Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU)
2013: Valentin Urusov, Russland.

Priskomiteen består av:
Leif Sande, komitéleder (Industri Energi), de to tidligere LO-lederne Gerd-Liv Valla og Yngve Hågensen, Randi Bjørgen (tidligere YS-leder), Helga Hjetland (tidligere leder av Utdanningsforbundet), Finn Erik Thoresen (styreleder i Norsk Folkehjelp) og Liv Tørres (generalsekretær i Norsk Folkehjelp).