- svært dårlig signal

14.01.2014 13:17:00

- Vi er imot denne utflaggingen, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi. Statoil har i dag bestemt at selskapet vil sette ut 209 årsverk til tre andre norske leverandører. I tillegg omfattes 30 stillinger i utlandet av vedtaket.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Dette er et svært dårlig signal for Statoil å sende ut. Vi er imot denne type utflagging av norske arbeidsplasser til lavkostland. Statoil bør heller effektivisere driften i samarbeid med sine ansatte, ikke flagge dem ut, sier Sande.

- Outsourcing av spisskompetansejobber innen IT og andre kontorarbeidsplasser i Statoil til baltiske land er ren og skjær utflagging. Dette utvikler ikke noe som helst her i landet, i motsetning til investeringer i ny teknologi, innovasjon og økt kompetanse hos medarbeiderne, sier Sande.

Sande understreker at Industri Energi har arbeidet imot denne utflaggingen hele tiden, og minner om at det opprinnelige tallet for utflagging som verserte var opp mot 1000 ansatte. Sande sier Industri Energi i Statoil nå vil arbeide for at de som rammes får best mulig behandling, nå som ledelsen i Statoil har bestemt seg for å gjennomføre utflaggingen.