Rettslig runde om nattillegg i mars

17.01.2014 13:47:00

Industri Energi og SAFE sitt felles krav om at nattillegget må medberegnes i pensjonsgrunnlaget i flyteriggområdet skal til rettslig hovedforhandlinger i Stavanger tingrett i mars.

For mer informasjon

Bilde mangler
Gruppesøksmålet om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget reises på vegne av 7500 ansatte og pensjonister i 19 bedrifter innen flyteriggområdet (se under hvilke bedrifter). Foto: Atle Espen Helgesen

- Endelig! Etter nærmere 2,5 års kamp i domstolene om retten til å få behandlet denne saken som et gruppesøksmål, så er vi nå endelig i gang med hovedsaken, sier Alexander Lindboe, advokat i Industri Energi og som vil føre saken på vegne av medlemmene.

Tid: Tirsdag 11.3 - torsdag 13.3.2014 (antar saken begynner kl. 09 alle dager)
Sted: Stavanger tingrett

Frist for sluttinnlegg er satt til 18.2. Dom kan forventes rundt påsketider (avhenger av dommerens kapasitet).

Nattillegget som pensjonsgivende inntekt
Industri Energi og SAFE fikk i midten av desember i fjor godkjent i Stavanger tingrett at det kan fremmes felles krav om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

Gruppesøksmålet reises nå på vegne av 7500 ansatte og pensjonister i 19 bedrifter innen flyteriggområdet. Gruppen etableres ved at alle berørte personer i utgangspunktet deltar i søksmålet med mindre det ikke skriftlig meldes fra om at man ikke ønsker å delta. Fristen for å gjøre dette er mandag 3.2.2014.

- De som velger ikke å delta vil i utgangspunktet ikke omfattes av økte pensjonsrettigheter, dersom forbundene vinner fram i søksmålet. Skulle saken tapes, og saksomkostninger eventuelt idømmes, vil disse bli dekket av forbundene, sier Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi.

Virksomhetene
Kravet om nattillegg inn i pensjonsgrunnlaget vil omfatte ansatte og tidligere ansatte i bedriftene Maersk Drilling Norge AS, Saipem S.P.A, Saipem Drilling Norway AS, Knutsen Offshore AS, Transocean Offshore Norway Services AS, Dolphin Drilling AS, Norsk Offshore Catering AS, Ocean Rig North Sea AS, Odfjell Drilling Management AS, Deep Sea Management AS, OSM Offshore AS, North Atlantic Crew AS, Archer Norge AS, Sodexo Mobile Units AS, Songa Services AS, Stena Drilling AS, Transocean Offshore (North Sea) Ltd., Island Offshore Crewing AS og Island Offshore Subsea Crewing AS.

Stavanger tingrett aviste i juni 2012 at et slikt krav mot bedriftene kunne reises som et gruppesøksmål. Industri Energi og SAFE anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett som i november samme året opphevet Stavanger tingretts kjennelse. Ved fornyet behandling vant forbundene frem og arbeidsgiversiden anket ikke innen fristens utløp i desember 2013. Dermed ble kjennelsen rettskraftig om at et gruppesøksmål er mulig i dette kravet.

Les mer om saken og last ned varselet om godkjent gruppesøksmål her. (ligger under Relaterte filer i denne artikkelen).

Kontaktperson i saken:
Gro Losvik, forbundssekretær i Industri Energi:
e-post: gro.losvik@industrienergi.no
Mobil: 92 22 21 90