Vil ikke være gissel for Norsk Olje og Gass

21.01.2014 15:38:56

På initiativ fra Industri Energi trekker Industri Energi, Fellesforbundet, Safe og Lederne seg fra Norsk Olje og Gass sitt fagnettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB).

For mer informasjon

Bilde mangler
Begrunnelsen er at Norsk Olje og Gass ensidig og kraftig svekker sikkerhet- og beredskapssopplæringen for offshoreansatte, for å spare penger. Dette er det nå i dag gitt klar beskjed om i eget brev til Norsk Olje og Gass og NSOB, med kopi til Petroleumstilsynet.

- Vi kan ikke sitte stille og se på at arbeidsgiverne i Norsk Olje og Gass (NOG) ignorerer de ansattes innvendinger på et så viktig område, sier Henrik Fjeldsbø, HMS-ansvarlig i Industri Energi.

Henrik Fjeldsbø og Industri Energi krever at Petroleumstilsynet tar tilbake styringen med sikkerhets- og beredskapsopplæringen offshoreFoto: Arild Theimann.

- Det er åpenbart at arbeidsgiverne ikke er sitt ansvar bevisst i dette arbeidet, sier Fjeldsbø.

Fjeldsbø sier at Norsk Olje og Gass den siste tiden har gått i bresjen for en rekke endringer som svekker sikkerhets- og beredskapstreningen på norsk sokkel. Og at disse endringene går i retning av dårligere kvalitet, og svekket sikkerhet og beredskap for ansatte hvis ulykker skulle oppstå.

Redusert sikkerhetsopplæring
- Dette handler om trening og opplæring i alt fra å slukke branner, evakuere, redde liv og opplæring i ulike redningsmidler samt svekkelse av dagens sikkerhetskurs. Dette endrer de ensidig uten noen god prosess eller medvirkning fra arbeidstakersiden. For oss virker det som at kostnadsbesparelser og lettvinthet går foran på bekostning av sikkerhet og beredskap, sier Fjeldsbø.

På beredskapskurs som “livbåt”, “mann over bord” og “søk og redningslag” innebærer forslagene fra NOG cirka 50 prosent mindre trening og øvelser. Det legges videre opp til at trening som har vært utført på land ved sikkerhetssentrene istedenfor skal foregår offshore.

- Dette vil forringe treningskvaliteten betraktelig, uten skikkelige instruktører og på toppen av 12-timers skift. Det betyr at livsviktige øvelser og trening kommer i tillegg til en 84-timers arbeidsuke. Det er for oss helt uakseptabelt å være med på, sier Fjeldsbø.