Nye utfordringer i nye områder

23.01.2014 11:07:00

  -Den store interessen for 23. konsesjonsrunde viser at oljeindustrien mener det er mulig å gjøre funn i nye områder som ligger langt borte fra etablert industri og infrastruktur, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Olje- og energidepartementet offentliggjorde denne uka nominasjoner til 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Nominasjonene viser stor interesse, særlig for arealet i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i fjor.

40 selskaper har sendt inn forslag til blokker de ønsker inkludert i 23. konsesjonsrunde. Nominasjonene omfatter 140 blokker i Barentshavet og 20 blokker i Norskehavet.

-Selskapenes store interesse viser at de er villige til å ta betydelige kostnader på norsk sokkel. Det er gode signaler om at nye områder på norsk sokkel er attraktive, sier Alfheim.

Han peker spesielt på de nye norske områdene i Barentshavet sørøst.

-Det er nødvendig å ha høyt trykk på det arbeidet som må gjøres i forhold til arbeidsmiljø og beredskap for de som skal jobbe i dette området, sier han.

Industri Energi har lenge vært aktivt både i forhold til myndigheter og arbeidsgivere for å få satt dette skikkelig på dagsorden.

-Det er gledelig å se at Petroleumstilsynet vil prioritere aktiviteten i nordområdene. Vi føler også vi er kommet godt i gang i forhold til Norsk olje og gass. De er tydelige på at de vil sette trykk på dette og det er sammenfallende syn på prioriteringene i saken, sier han.

Alfheim understreker at det er nominert blokker helt opp mot den russiske grensen.
-Derfor må vi ikke slippe av syne det som skjer på russisk side av grensen. På flere plan bør vi se på muligheter for samarbeid med russerne, ikke minst i forhold til beredskap.

Alfheim er tydelig på at store, etablerte oljeselskaper bør få slippe først til i det nye området i Barentshavet sørøst. –Statoil må være et av disse, sier han.