Gledelig TFO-tildeling

24.01.2014 10:48:00

Spesialrådgiver Inger Hoff er positiv til den store interessen for modne områder på sokkelen. Men hun understreker at all aktivitet, også i modne områder, skal ligge på et ansvarlig nivå av hensyn til både mannskap og utstyr.

For mer informasjon

Bilde mangler
Regjeringen har tilbudt andeler til 48 oljeselskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2013).

Det er rekordhøyt antall, både i forhold til lisenser og selskaper.

Spesialrådgiver Inger Hoff i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi er positiv til den store interessen for modne områder på sokkelen.

-Dette viser at norsk sokkel fortsatt er et attraktivt område for et bredt spekter av aktører og det sammenfaller bra med forbundets ønske om god ressursutnyttelse, sier hun

-Vi er generelt positiv til TFO og forutsetter at aktiviteten holdes på et ansvarlig nivå i forhold til menneskelige ressurser og utstyr, sier Inger Hoff.