LO satser på arbeidslivet.no

28.01.2014 12:21:00

Kunnskapsportalen Arbeidslivet.no er en del av satsingen til LO og forbundene for et forsterket samfunnspolitisk arbeid overfor tillitsvalgte og medlemmene.

For mer informasjon

Bilde mangler
Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO-Media, og har et mangfoldig tilbud til tillitsvalgte og medlemmer

Arbeidslivet.no er mer enn en kunnskapsportal om forskning og politikk om arbeidslivet.

Frokostmøter
Jevnlig arrangeres også frokostmøter om aktuelle temaer som angår arbeidslivet. Frokostmøtene er åpne for alle, og strømmes direkte over nett (arbeidslivet.no), og gjøres tilgjengelig i opptak i ettekant.

Tillitsvalgtpanel
Tillitsvalgtpanelet er også en del av arbeidslivet.no. Panelet består av tillitsvalgte som er plukket ut fra et representativt utvalg fra forbundene. Gruppen utgjør omtrent 3500 tillitsvalgte.
 
Målet med panelet er å få økt kunnskap om situasjonen ute på arbeidsplassene, som også vil være en viktig stemme i det offentlige ordskifte.

Arbeidslivet.no har flere innganger til oppdaterte artikler og forskning
Arbeidslivet.no publiserer artikler på https://www.facebook.com/arbeidslivet og https://twitter.com/arbeidslivet. Hver onsdag sender arbeidslivet.no ut nyhetsbrev med de siste artiklene som er lagt ut. Her kan du melde deg på: http://www.arbeidslivet.no/System/Nyhetsbrev/.