Sterk medlemsvekst i Skretting

30.01.2014 11:48:00

Nærmere 30 ansatte ved fiskeforfabrikken Skretting har den senere tiden meldt seg ut av Parat, og inn i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Bjarne Lavik og Jarle Vines fra Organisasjonsavdelingen har sammen med Egil Kristiansen fra Forhandlingsavdelingen markedsført Industri Energi overfer de ansatte i Skretting, Norges største fiskefor-konsern.Foto: Solveig Landsvik

Bjarne Lavik forteller at de nærmer seg 30 innmeldinger den siste tiden fra Skrettings filialer i Stavanger og Averøy, og at han håper og regner med at enda flere fra Skretting melder seg inn i Industri Energi de neste dagene og ukene.

- De forteller til oss at de melder overgang til Industri Energi fordi de ønsker et ressurssterkt og aktivt forbund i ryggen, sier Bjarne Lavik på vegne av seg selv og Jarle Vines.

Egil Kristiansen, som presenterte forbundet for Skretting sine ansatte i Stavanger, sier at Industri Energi har hatt en god dialog med de tillitsvalgte i Skretting over mange år. Han viser til at det er tre store konsern innen fiskefor i Norge: Skretting, Ewos og BioMar.

- Ved at vi får samlet de ansatte i denne viktige bransjen i Industri Energi, gir oss en samlet styrke og økt gjennomslagskraft for de ansatte i en bransje som vokser, sier Kristiansen.
 
Fiskefôr bygger på svært avansert ernæringskompetanse som tar hensyn til at ulike fiskearter har ulike ernæringsbehov, og at samme art trenger forskjellig fôr under ulike livsfaser og til ulike årstider