Stillingskrig foran tariffoppgjøret

05.02.2014 21:11:00

-Det er klart vi merker dommedagsprofetier fra enkelte på arbeidsgiversiden, men det er slik det er foran et tariffoppgjør. Vi vil selvsagt opprettholde kjøpekraften, og forbedre tariffavtalene, og vi har is i magen, sier leder for samarbeidskomiteene i kjemiske bransjer, Per Øistein Kivijärvi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Tekst: Trond Murvold Elstad

Nærmere 140 tillitsvalgte fra bransjene i Industri Energi var samlet i Bergen i dag for å diskutere kravene foran hovedoppgjøret i 2014, som skal vedtas av LOs representantskap 18.februar. Det oste taktikk av forsamlingen, og man holder kortene tett til brystet. Foto: Trond Murvold Elstad

Kivijärvi ser frem til å diskutere frem til frem til fredag hva de skal prioritere av krav og dermed gi signaler til forbundet hva bransjene mener skal prioriteres.

-Vi kan leve både med forbundsvise og et samordnet oppgjør, men så langt tyder det meste på forbundsvise oppgjør. Vi har blant annet store utfordringer innen minstelønnssatser og lavtlønns-problematikk, sier han.

1.nestleder Terje Valskår presenterte hele honningkrukken av hva man kan legge frem for arbeidsgiverne, men at en blir nødt til å prioritere.
 
-Men, og jeg sier men, alt blir en avveining av hvilke krav vi skal stille. Det er utrolig mange saker som er viktig. Jeg nevner kjøpekraftforbedring, bedre tjenestepensjoner, minstelønn, lavtlønnede bransjer, skift og permisjoner. Innenfor dette segmentet blir det helt sikkert durabelige diskusjoner. Ved innledningen til tariffoppgjøret kommer vi ikke til å vise kortene for arbeidsgiverne. Det er i hvert fall sikkert, sier han.
Møtet vedtok en uttalelse til støtte for medlemmer i Handel og Kontor som streiker for å få tariffavtale i Designforum AS.

-Det er viktig at vi som tillitsvalgte støtter våre kamerater i denne saken, sier Per Øistein Kivijärvi.

Foruten kjemisk tekniske bransjer sør, øst og vest, er farmasøytisk, fisk og møbel de samarbeidskomiteene som er med på konferansen. I tillegg deltar to representanter fra oljeservice.