- energimelding er Bra, Vi ser frem til å bidra

11.02.2014 16:50:00

- Forbundet har etterlyst en energimelding i flere år, og vi er glade for at det nå kommer. Uforutsigbarheten i energimarkedet er økende, og dette har underminert investeringer så vel som lønnsomheten i mange bedrifter hvor våre medlemmer jobber, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Onsdag 5. februar varslet energiminister Tord Lien at det skal komme en energimelding i 2015. Det synes Industri Energi er gode nyheter. Foto: Marius Jøntvedt
 
- Vi er svært fornøyd med at regjeringen nå vil starte arbeidet med en energimelding, Geir Vollsæter, som har kraft- og energipolitikk som spesialfelt.  

Utlandet påvirker
Vollsæter påpeker at i denne sammenheng er hjemlige så vel som internasjonale forhold avgjørende. Begge deler må tas med i "regnestykket", når man med denne meldingen skal stake ut landets energipolitikk.  

- Utviklingen i kraftmarkedene i Europa, gassmarkedene i USA samt klimatiltak i EU og USA får store konsekvenser for norsk sokkel og landbasert industri. Industri Energi ser derfor det som kritisk at disse temaene behandles i energimeldingen, sier Vollsæter.

Alvorlig
Problemstillingen er aktualisert av debatten rundt elektrifisering av Utsirahøgda, samt enorme investeringer i sentral- og regionalnett i Norge, samt bygging av krafteksportkabler til utlandet.

- Konsekvensen av disse investeringene kan bli svært alvorlige for industri og annet næringsliv. Industri Energi har påpekt at en rasjonell og rettferdig investeringsstrategi og kostnadsfordeling må avklares før man setter i gang slike historisk store investeringer, sier Vollsæter. 

Viktig høringspartner
- Mer fakta trengs og ikke minst studier på hva som er konsekvensene er av Stortingets energi- og klimapolitikk, sier han, og understreker:

- Vi ser frem til å bidra som høringspart i prosessen med Energimeldingen. Vi er tross alt et forbund med 60.000 medlemmer, som representerer arbeidstakere i landets kraftforedlende industrier samt olje- og gassindustrien.