- minst skadelig for landindustrien

13.02.2014 08:41:13

Industri Energi, som organiserer industriansatte både offshore og i landbasert industri, er svært kritisk til elektrifisering av Utsirahøgden.

For mer informasjon

Bilde mangler
Frode Alfheim, nestleder i LO-forbundet Industri Energi, understreker at forbundet hele veien har vært sterkt kritisk til planene om elektrifisering av Utsirahøyden fra land.

Høyere strømregninger
- Elektrifisering av olje og gassplattformer fra strømnettet tapper fastlandet for strøm, som igjen kan undergrave nye investeringer i industrien og føre til høyere strømregninger for folk flest. Det har heller ingen åpenbare miljøeffekt, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi. Begrunnelsen er at gassen som spares uansett sendes til Europa og forbrennes der.

Statoil presenterte i dag sitt konseptvalg for feltet Johan Sverdrup, som er et av Statoil sine nyere og store funn utenfor kysten av Haugalandet og Karmøy. Statoil har valgt en løsning der feltet delvis skal forsynes med energi fra strømnettet på land, gjennom en kabel tilsvarende 78 MW.

- Vi har hele tiden stilt kritiske spørsmål til kost-nytte effekten dette har som klimatiltak, og har advart mot at elektrifisering av Utsirahøyden kan være kroken på døra for Hydros planlagte investering på Karmøy, sier Frode Alfheim, nestleder i LO-forbundet Industri energi.

Minst skadelig løsning
Når Statoil allikevel vil elektrifisere Johan Sverdrup så er Industri Energi fornøyd med at det ikke blir fullelektrifisering, som det har vært et politisk press for å få til.

- Løsningen som Statoil har valgt er tross alt den minst skadelige for industrien på land. Nå må de politiske myndighetene og Statnett sikre nok strøm til Karmøyområdet, slik at vi kan få på plass Hydros planlagte investering i sitt pilotanlegg for 70 000 tonn aluminium fra 2017, sier Alfheim.

Industri Energi er positiv til elektrifisering med gasskraft, gjerne med lagring og fangst (CCS), men det har vist seg svært vanskelig å få til i Norge.