- vil bli flere oppsigelser

13.02.2014 13:10:00

Samarbeidskomiteene Kjemiske bransjer, Møbel/Jordan/Lærdal og Oljeservice går i en politisk uttalelse hardt ut mot nye permitteringsregler. De mener endringene vil føre til flere oppsigelser og mer arbeidsløshet.

For mer informasjon

Bilde mangler
VI PROTESTERER MOT DEI NYE PERMITTERINGSREGLANE
 
Tillitsvalgte i samarbeidskomiteane i Industri Energi for Kjemiske Bransjer, Møbel/Jordan/Lærdal og Oljeservice protesterer mot aukinga av bedrifta si lønnsplikt frå 10 til 20 dager ved permittering. Dette vil ramme alle bedrifter, og det vil resultere i oppsigelser i staden for permitteringer.

Vi meiner dette er ein skjult taktikk frå regjeringa for å gjere arbeidslivet meir «fleksibelt». Det vil føre til auka arbeidsløyse, fleire ansatte i vikarbyrå, og meir bruk av midlertidige ansettelser.
Dette vil ramme arbeidstakerane hardt, men samanfelle med regjeringas arbeidslivspolitikk.
Regjeringa ønsker meir fleksibilitet og liberalisere bruken av innleige og midlertidige ansettelser.

Fagbevegelsen vil ha trygge og sikre arbeidsplasser med faste ansettelser, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Permitteringer er eit virkemiddel for å redde bedrifter i ein vanskeleg og forbigåande periode, slik at dei ansatte skal ha ein jobb å gå tilbake til.

Dei nye reglane vil føre til oppsigelser i staden for permitteringer.
Derfor krever vi reversering av dei nye permitteringsreglane!

 
Per Øistein Kivijarvi
Samarbeidskomiteen Kjemiske Bransjer, 5532 medlemmer

Hanne Renate Garli
Samarbeidskomiteen Møbel/Jordan/Lærdal, 1741 medlemmer

Kjell Vestly
Samarbeidskomiteen Oljeservice, 8252 medlemmer