Femten tusen til gode formål

13.02.2014 15:08:00

Nikkelverkets Arbeiderforening (NKIF) avholdt årsmøte fredag 31. januar i sine lokaler i Kristiansand. Her bevilget de femten tusen kroner til Støttekomiteen for Vest Sahara, Norsk Folkehjelp og The Cambodian Confederation of Unions.

For mer informasjon

Bilde mangler
Foreningens leder Cay Nordhaug stod ikke på valg i år. Nestleder Alexander Andersen og sekretær Preben Dyrholm ble begge gjenvalgt.

Årsmøtet samlet 69 medlemmer møtte opp, inkludert forbundssekretær Harald Hageland. Fra forbundet sentralt kom også nestleder i ungdomsutvalget Leiv Martin Green.

Styret i Nikkelverkets Arbeiderforening ser nå slik ut:

Leder: Cay Nordhaug (Ikke på valg)
Nestleder:   Alexander Andersen (Gjenvalg)
Sekretær: Preben Dyrholm (Gjenvalg)
Kasserer: Ole K Henriksen (Ikke på valg)
Miljøtillitsvalgt/HVO: Roy Knudsen (Ikke på valg)
Data & Teknologi: Jan Erling Haugen (Gjenvalg)
Studieleder: Roar S Berg (Ny)
Styremedlemmer: John Magne Talgø (Gjenvalg)
Edgard Ellertsen (Gjenvalg)
Morten Moi (Ny)
Nils Frigstad (Gjenvalg)
Ungdomskontakt: Marius Johansen (Ny)
Varamedlem for HVO: Märt Pöllumäe (Gjenvalg)