Sten Roar Martinsen leder på tiende året

13.02.2014 15:22:00

Sten Roar Martinsen ble gjenvalgt for to nye år på årsmøtet i Alnor Kjemiske Fagforening (AKF), Industri Energi avdeling 45. Dermed går han inn i sitt tiende år som leder av foreningen.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Disse ti årene har nok vært de mest krevende årene i fabrikkens og fagforeningens historie, med nedbemanning av rundt 500 ansatte. Dette har ikke vært en lett periode å stå i som leder, så all honnør til Sten Roar Martinsen, sier hans kamerater på foreningens nettsider.
 
På årsmøtet, som fant sted 6. februar og, ble det også gjenvalg for ungdomstillitsvalgt Jan Jan Andre Yrke. Per Frode Johansen ble valgt til ny kasserer.

De rundt 35 fremmøtte ble loset trygt gjennom årsmøtet av Olav Støylen, tidligere leder av Kjemisk Forbund og aktiv foredragsholder.

Sten Roar Martinsen fortalte om dramatiske omstillingsprosesser som arbeiderne på fabrikken har vært igjennom. AKF frykter fortsatt lave aluminiumspriser og vanskelige tider fremover, men, har forhåpninger for det nye prosjektet Piloten.

Disse ble valgt på årsmøtet:

• Leder: Sten Roar Martinsen (OU 1) Valgt for 2 år
• Nestleder: Arne Eide (OU 11) Ikke på valg
• Sekretær: Margunn Sundve (OU 3/4) Ikke på valg
• Kasserer: Per Frode Johansen (OU 3/4) Valgt for 2 år
• Miljøtillitsvalgt/Hovedverneombud: Yngve Eriksen (OU 3/4) Ikke på valg
• Sosial/attføringstillitsvalgt: Margunn Sundve (OU 3/4) Ikke på valg
• Kompetansetillitsvalgt: Arne Eide (OU 11) Ikke på valg
• Datatillitsvalgt: Yngve Eriksen (OU 3/4) Ikke på valg
• Vara-miljø/hovedverneombud: Trygve Brandzæg (OU 1) Ikke på valg
(Varamiljøtillitsvalgt/varahovedverneombud er ikke styreverv)
• Ungdomstillitsvalgt: Jan Andre Yrke (OU 14) Valgt for 2 år

Styremedlemmer:
• Eivind Nilsen (OU 1/2)1 år
• Jan Åge Johansen (OU 11) 1 år
• Per Frode Johansen (OU 3/4) 1 år
• Alf Jørgen Aronsen (OU 5) 1 år
• Tor Åge Steine (OU 2) 1 år
• Observatør: Haukur Vidarsson (OU14) 1 år

Forhandlingsutvalg: Leder, nestleder og sekretær i styret.
Økonomiutvalg: Leder, Kasserer, Nestleder og Sekretær
Datautvalg: Datatillitsvalgt, Kompetansetillitsvalgt og Varamiljø/Hovedverneombud.
Kompetanseutvalg: Kompetansetillitsvalgt, Sekretær og Eivind Nilsen (OU 1)
Forsikringsutvalg: Sekretær, Kasserer og Helge Syre (OU 11)
Ungdomsutvalg: Jan Andre Yrke, Trond Eirik Hansen, Vannessa Mannes og Kristoffer Munkegjord Pettersen
Revisorer: Per Arne Rosenberg og Odd Johan Odde
Vararevisor: Steffen Hauerbach og Helge Syre
Fanebærer komite: Forhandlingsutvalget i AKF (leder, nestleder og sekretær)
Fredskontakt: Nestleder (i henhold til vedtekter)

LO i Haugesund og Omegn:
• Helge Syre
Vara: Tor Åge Steine
• Anders Utne
Vara: Eivind Nilsen
• Trygve Brandtzæg
Vara: Haukur Vidarsson
• Per Arne Rosenberg
Vara: Per Frode Johansen
• Georg Vikshåland
Vara: Jan Åge Johansen
Stiftelsen KF-ansattes Anders Utne (OU 1) Valgt for 2 år
barnehage, Eventyrhagen: Roald Alsaker (OU 1) Valgt for 1 år