- Bygg flere lugarer

17.02.2014 10:25:00

 De fleste installasjoner på norsk sokkel får forlenget levetid. Nå sist Statfjord A, frem til 2020. Industri Energi krever at bransjen tar høyde for forlenget drift og bygger nok lugarer på Johan Sverdrup-feltet og andre felt.

For mer informasjon

Bilde mangler
Snart skal rettighetshaverne på Johan Sverdrup, en ny kjempe på norsk sokkel med betydelig økonomisk bæreevne, bestemme seg for konseptvalg for utbyggingen. Offshoreansatte har krav og rett til egen lugar, ikke minst for å sikre nok hvile og for sikkerheten skyld. Foto: Arild Theimann

- Her har utbygger mulighet til å ta lærdom av tidligere erfaringer, og dimensjonere boligkvarter deretter. Det er ingen grunn til å tro at ikke også denne utbyggingen vil få forlenget levetid. Derfor, bygg nok lugarer i dag, sier Dag Unnar Mongstad, nestleder i Industri Energi Statoil sokkel.

Dårlig ressursforvaltning
I tillegg til for lite sengekapasitet og de ulemper dette medfører for offshoreansatte, understreker Mongstad de negative økonomiske konsekvensene ved for dårlig fokus på forlenget levetid.

- Modifikasjoner på installasjonene krever areal og bærekraft. Dersom dette ikke er tatt med i beregningene allerede på planleggingsstadiet for installasjonen, altså i PUDen, løper store ekstrakostnader. For eksempel når en hel modul må installeres og monteres på installasjonen i ettertid.

For lite sengeplasser
- Vi kan raskt ramse opp levetidsforlenginger på de fleste av våre eldre felt. Midt på 90-tallet startet Statoil planlegging av utfasing av Statfjord A fordi det etter sigende ville være helt tomt for olje under installasjonen i 2003. Siden det har vi fått flere forlengelser, og så sist frem til 2020. Andre eksempler er Gullfaks og Sleipner, sier Mongstad.

Den store utfordringen er at når levetiden forlenges og man skal ta inn ekstra ressurser til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, så er ikke installasjonen beregnet for dette.

- Vi har i stor grad møtte dette problemet når det gjelder sengekapasitet, og vi registrerer at dette drar selskapene videre med seg inn i nye prosjekter. De fortsetter å bygge nye installasjoner med knapp sengekapasitet, sier Mongstad.

Lære av feil
Dag Unnar Mongstad får full støtte av nestleder i Industri Energi sentralt, Frode Alfheim.

- Fortidens synder koster oss dyrt i dag. Derfor må vi ha økt kontinuerlig fokus på forlenget levetid. Allerede når du gjør investeringsbeslutningen, må du ta høyde for forlenget levetid, sier Alfheim.

- Det beste er å lære av de feil man har gjort tidligere, og starte med realistiske estimater på de feltene som skal i gang, sier Alfheim, og understreker at dette er noe alle vil være tjent med: - Dette handler om at arbeidstakerne har krav på kvalifisert restitusjon og hvile, så vel som effektiv ressursutnyttelse, avslutter forbundets nestleder.